வெளிநாட்டார் நாடாளுமன்றம்

வே.ம.அருச்சுணன்   இன்றைய நடப்புகள் நாளைய வரலாறு அல்லவா மனத்துள் பல்வேறு பிம்பங்கள் வியப்பில் நிழலாடுகின்றன சில செவிகளுக்குத் தேனாகவும்

Read More

வாலியின் புகழ் வாழியவே…..!

  வே.ம.அருச்சுணன்-- மலேசியா தமிழைக் கற்றவருக்கு ஆயுள் நீளம் என்பார் உன் நாவில் விளையாடியது தேன் சிந்தும் தமிழ் அல்லவா.....! மனம் கு

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

வெ.திவாகர் மனிதனும் இயற்கையும் ஒன்று. நம் உடல் பஞ்ச பூதத்தினால் ஆனது. மண், ஆகாயம், நீர், காற்று, அனல் இவற்றுடன் சம்பந்தப்படுத்தியே மனிதன் படைக்கப்ப

Read More

இந்திய ஆய்வியல் துறையைக் காப்பாற்ற அணிதிரள்வோம்!

வே.ம.அருச்சுணன் – மலேசியா நாட்டின் பதின்மூன்றாவது தேர்தலுக்குப் பின் இந்திய சமுதாயம் எதிர்நோக்கிய பல்வேறு பிரச்சினைகள் பற்றி பல்வேறு கோணத்தில்

Read More

பணமூட்டை புகை மூட்டமானது

  வே.ம.அருச்சுணன் – மலேசியா   சோற்றில் மண்ணைப் போடுதல் தர்மமாகுமா? காற்றில் விசத்தைக் கலத்தல் நீதியாகுமா? தூய்மைக்காற்றை மாசுபட

Read More

மாற்றிக் காட்டுவோம்

வே.ம.அருச்சுணன் – மலேசியா ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்றோ சொன்ன வார்த்தை இன்றும் நன்றே பயன் படுகிறது......! நூற்றாண்டுகள்  எப்படியோ வாழ்ந்து

Read More

கண்ணா மூச்சு வேலைகள் வேண்டாம்

வே.ம.அருச்சுணன் – மலேசியா இன்றைய இளைஞர்கள் நாளைய தலைவர்கள். நமது இளைய தலைமுறையினரான ஆண்,பெண் இருபாலரும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடித் தீர்வு

Read More

அரசியல் கொக்குகள்

  -வே.ம.அருச்சுணன் - மலேசியா அழகிய நாடு அற்புத வளங்கள் கல்வி குறைவென்றாலும் அறிவான மக்கள்

Read More

எதிர்காலம் மண்ணாகலாமா?

-வே.ம. அருச்சுணன் – மலேசியா   நடந்து முடிந்த பதின்மூன்றாவது தேர்தலில் மூவினத்தின் அடையாளம் தெரிந்தது.....! மூன்று வந்தேறிகளுக்கும் ந

Read More

எழுச்சி

வே.ம.அருச்சுணன் - மலேசியா “வெள்ளம் ஏறிடுச்சாம்.....! வெள்ளம் ஏறிடுச்சாம்......!” “வெள்ளம்.......எங்க  ஏறிடுச்சு?  விவரமா........சொல்லு மணியம்...

Read More

மலேசிய நாட்டில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியும் எதிர்காலமும்!

வே.ம.அருச்சுணன் - மலேசியா முன்னுரை மலேசியத் தமிழ் இலக்கியம் ஏறக்குறைய 126ஆண்டுகளுக்கும் மேலான   பழமை வாய்ந்ததாகும். மலேசியத் தமிழ் இலக்கியத்தின்

Read More