தஞ்சை வெ. கோபாலன்

எழுத்தாளர் தஞ்சை வெ.கோபாலன், இயக்குனர், பாரதி இலக்கியப் பயிலகம், 28/13, எல்.ஐ.சி.காலனி 5ஆம் தெரு, மருத்துவக் கல்லூரி சாலை, தஞ்சாவூர் 613007. Mobile: 9486741885. Landline: 04362 - 272796 e.mail: [email protected]