யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

இரண்டாம்  உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்  மாநாடு இடம் – இராசரத்தினம் கலையரங்கம், அடையாறு, சென்னை. நாள் – 09 – 06 – 2017 கவியரங்கம் தலைமை –  கவியரசு  ஆலந்த

Read More

தமிழிசையை உயிர்ப்பிப்போம்

பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   சிலம்புரைக்கும்    அரங்கேற்றுக்    காதை    தன்னில் சிறந்திருந்த    தமிழிசையைக்    கொணர்வோம்    மீண்டும் பு

Read More

பாரதிவழி ஓங்கச்செய்வோம்

பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   ஆயிரமாம்   தெய்வங்கள்   உண்டாம்   என்போர் அறிவிலிகள் !   அறிவொன்றே    தெய்வ   மென்று பாயிரமாய்    வேதங்கள்

Read More

பெண்கள் சுதந்திரம்

    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   பெண்கள்தம்   சுதந்திரமோ  பூத்த   பூவாய்ப் பெருமையாகத்   தெரிந்தாலும்   தாளின்   பூவே கண்களென

Read More

தீவாக்கிய தொலைப்பேசி

    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் செல்லிடக்கை    அலைப்பேசி    என்றே    இன்று செப்புகின்ற   அறிவியலின்    பேசி   யாலே இல்லத்தில்

Read More

தாயும் தாரமும்

    பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   அன்பின்நல்   இலக்கணமே   தாய்தான் !   பாச             ---அணைப்பிற்கு   இலக்கியமாய்த்   திக

Read More

தந்தை பெரியார்!

-பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன் விடியாத   இரவுக்கு   விடியல்   தந்து             --விரிகதிராய்   எழுந்திட்ட   வீரச்   சிங்கம் மடியாதோ   எனயேங்கி   மாய

Read More

நேரு வியந்த காமராசர்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் பெருந்தலைவர்   காமராசர்   முதல்வ   ராகப் --பெருமைமிகு   தமிழ்நாட்டை   ஆண்ட   போது வருங்காலச்   சந்ததியை     நெஞ்சி   ல

Read More

தன்மானக் காமராசர்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் பெருந்தலைவர்   காமராசர்   நாகர்     கோயில் --பெருந்தொகுதி   உறுப்பினராய்   நாட்டை   ஆளும் அருமன்றில்   இருந்தபோது    

Read More

பாவேந்தர் போல் நாமெழுவோம்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் வான்கதிர்தான்   சிதறித்தூள்   பூமி   யாக     வந்தபோதே   பிறந்தமொழி   தமிழ்தான்   என்றும் தேன்என்றும்   பால்என்றும்   தெ

Read More

பெண்ணே…நீ!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் குளிர்நிலவே   எனப்புகழும் குயில்மொழிக்கு   மயங்காதே குளிரெரிக்கப்   புறப்பட்ட குங்குமத்தின்   தீக்கதிர்நீ ! மானென்னு

Read More

வானம் உன் கைகளுக்குள்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் பூந்தென்றல்   வீதியுலா புறப்பட்டு   வருவதற்கே ஏந்திவரும்   பல்லக்கை எதிர்பார்த்தா   காத்துளது ? காரிருளை   மாய்ப்பதற

Read More

படிப்பதற்கே நூல்கள்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் அடுக்கடுக்காய் நூல்களினை அடுக்கி வைத்தே அழகுதனைப் பார்ப்பதிலே பயன்தான் உண்டோ? மிடுக்கான பேழைக்குள் வரிசை யாக மிளிர்கி

Read More

என்ன வைத்தோம்?

-பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன் முன்னோர்கள்   தூய்மையாக   வைத்தி   ருந்த    மூச்சிழுக்கும்   காற்றினிலே   நஞ்சைச்   சேர்த்தோம் முன்நின்று   காற்றிலுள்ள

Read More