கம்புள்

சற்குணா பாக்கியராஜ்   “வெண் நுதல் கம்புள் அரிக் குரல் பேடை தண் நறும் பழனத்துக் கிளையோடு ஆலும்’” ஓரம்போகியார், ஐங்குறு நூறு, 85: 1-2 சுருக்கம

Read More

ஹம்மிங் பறவைகள் (Hummingbirds)

-சற்குணா பாக்கியராஜ் உலகத்தில் 330 வகை ஹம்மிங் பறவைகள் உண்டு. இவை வட அமெரிக்காவிலும் தென் அமெரிக்காவிலும் வாழ்கின்றன. இவைகளில் ஐந்து சதவிகிதம் மெக்ஸி

Read More

மீன் கொடுத்துப் பெண் தேடுதலும் உணவு ஊட்டுதலும்

சற்குணா பாக்கியராஜ் இனப் பெருக்கக் காலத்தில் பல ஆண் பறவைகள் தங்கள் துணைப் பறவைகளுக்கு உணவு ஊட்டிப் பராமரிப்பதை நம்மில் பலரும் பார்த்திருக்கலாம் அல்லத

Read More

சங்க இலக்கியத்தில் ஒளவையார் வர்ணித்திருக்கும் “குரீஇயினம்”

-சற்குணா பாக்கியராஜ்                “------------------------------------பாரி பறம்பின் நிரை பறைக் குரீஇயினம் காலைப் போகி, முடங்கு புறச் செந்நெல்

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) 12

 லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் அவன் பேசி முடித்த போது அவன் உடல் மாறி வெளிச்சத்தால் நிரம்பியது. அவனுடைய குரல் வானிலி

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) (8)

லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் வருடங்கள் வந்து மறைந்தன. மைக்கேல், சைமன் வீட்டிற்கு வந்து ஆறு வருடங்களாகி விட்டன. மைக

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) (7)

லியோ டால்ஸ்டாய்  (Leo Tolstoy)  தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் சைமன், மைக்கேலிடம் அந்தச் செல்வந்தர் கொடுத்த விலையுயர்ந்த தோலைக் கொடுத்துக் கவனம

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) (6)

லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் மைக்கேல், சைமனின் வீட்டிற்கு வந்து ஒரு வருடமாகி விட்டது. மைக்கேல் காலை முதல் மால

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) By லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) 5

   தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் மறுநாள் காலை, சைமன் எழுந்த போது, மெட்ரீனா, அயல் வீட்டிலிருந்து ரொட்டி கடன் வாங்கச் சென்று விட்டாள். அந்தப் புதி

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) By லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) 4

தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ்  மெட்ரீனா கதவருகில் நின்று சைமனைப் பார்த்து, “அவன் நல்லவனாக இருந்தால் நிர்வாணமாக இருக்க மாட்டான். அவன் மீது ஒரு சட்

Read More

மனிதர்கள் எதனால் வாழ்கிறார்கள்?—(What Men Live By) By லியோ டால்ஸ்டாய் (Leo Tolstoy) 3

தமிழாக்கம்- சற்குணா பாக்கியராஜ் வீட்டில் சைமன் மனைவி, மெட்டீரினா, குழந்தைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுத்துப் படுக்க வைத்து விட்டு, சைமன் அதிகமாக வெளியே உண்

Read More