நூல்களைத் தாண்டி!

  ஜெ.ராஜ்குமார் எங்கோ ஓடுகிறேன்... எதையோ பார்க்கிறேன்...என்னமோ செய்கிறேன்...!ஏற்றம் வருமென கனவில் நினைக்கிறேன்..! பழகும் மனிதரெல்லாம் புதிதாய்

Read More

உறவுகள்

ஜெ.ராஜ்குமார் மூன்றெழுத்து மந்திரமாய் 'அம்மா' மூச்சுக் கொடுத்து ஈன்றெடுப்பாள் பிள்ளையை !பிள்ளைப்பேறு பெறுவாள் -பேர் சொல்லும் பிள்ளை என ஊர் சொல்லும் ப

Read More

மரணம்

ஜெ.ராஜ்குமார் வெட்டி வெட்டிஎடுத்த நிலவுஒருநாள்-முழுதும் காணாமல் போகும்!அமாவாசை அன்று. அது போல் மனிதன் வளர வளரஒரு நாள்திடீரென்று காணாமல் போகிறான்!மர

Read More

மகள்

ஜெ.ராஜ்குமார் இரண்டு தீபங்கள் ஏற்றச் செய்தேன்இதயச் சுமையை இறக்கி வைத்தேன்இன்னொரு மகளைப்பெற்றெடுத்தாலும்-அவளையும்ஒரு தீபம் ஏற்றச் செய்வேன் ! பெண்ணே உ

Read More

அரவணைப்பு

ஜெ.ராஜ்குமார்   தத்தித் தவழும் காலங்களில் நடை பயிலக் கற்றுக் கொடுத்தாள் அம்மா! என் கண்களினின்றும் கண்ணீர் வந்தால் - எனை மடியில் போட்டுக் க

Read More

சருகாய் விழும் முன்

ஜெ.ராஜ்குமார்   கண் உறங்கிக் கண் விழிக்கிறோம் தினம் கடவுளின் கருணையினால்!   உன் பிறப்பு உன் இறப்பு தெரியாமல் நீ வந்தாய் இவ்வுலகில்!

Read More

அனைத்தும் அவள்தான்!

ஜெ.ராஜ்குமார் அள்ளி முடித்த கூந்தலைப்போலஆசை வருதடி உன்னை அள்ளிக் கொள்ளஇனிமையான உன் குரல் கேட்டுஈர்ப்பு வருதடி என் மனதுக்குள்ளஉண்மையான பெண்ணே உன்னைக்

Read More

உடம்பு பேசுகிறது!

ஜெ.ராஜ்குமார் ஏ! மானிடா, உன் பூத உடலாக நான் இருப்பதற்குப் பதிலாக, விலங்கினங்களாகவோ, பறவை இனங்களாகவோ பிறவி எடுத்திருக்கலாம். எத்தனையோ நன்மை புரிவதும்,

Read More

கடவுளைப் பிரித்த மனிதர்கள்

ஜெ.ராஜ்குமார் மனிதருக்குள் வெவ்வேறு முகம் இருக்கலாம்வெவ்வேறு மனம் இருக்கலாம்... ஆனால் 'மதம்' என்ற பெயரில் மனிதன்கடவுளையே பிரித்துள்ளானே அந்தந்தச் சம

Read More

லப்டப் கிராமம்!

 ஜெ.ராஜ்குமார்  பூக்கள் மிதக்கும் குளங்கள்! ஊஞ்சல் விழுதுகள்! காக்கை , அணில், குருவிக் கூடுகள்! நிழல் தரும்; கனி தரும்; குடை தரும் மா பலா தென்னை

Read More

பூட்டு

ஜெ.ராஜ்குமார் மனிதர்கள் யாரும் இல்லா வீட்டுக்குப்  போடுகிறோம் பூட்டு! கெட்ட எண்ணங்களையும் சேர்த்துப்  போடுகிறோம் மனதில் பூட்டு! உனது எனது என அபகரித

Read More

கண் தானம்

ஜெ.ராஜ்குமார் பெற்றெடுத்த அன்னையும்கற்றுத் தந்த தந்தையும்காதல் சொல்லும் தோழியும்ஊற்றெடுக்கும் அருவியும்பொங்கிடும் கங்கையும்காலைச் சூரியனும்நிலவு வெளி

Read More

விலைக்கு அல்ல

ஜெ. ராஜ்குமார்  பத்தினிய மணக்க பணம் ஏன் கேக்கற? உத்தமியே இல்லாத பொண்ணு கிட்ட பணம் ஏன் கொடுக்கற? ஓர் இரவோடு இல்லை வாழ்க்கை அதையும் தாண்டி இதயம்

Read More

நெல்பயிராகும் புல்காடுகள்

ஜெ.ராஜ்குமார்  புல்வெளிக் கூட்டங்கள் புதியதோர் சட்டம் அமைத்தது...! நெல் விளைவிக்காமல் நெஞ்சம் சாய்வதில்லையாம்...! உழவனை உழச் செய்து... பழமை மறந்

Read More

திருக்குறள்

ஜெ.ராஜ்குமார் தினம் ஒரு திருக்குறள் படித்திட வேண்டும்! திரும்பிய பக்கமெல்லாம் அதை உணர்த்திட வேண்டும்! மனம் அதிலே நிலைத்திட வேண்டும்! மனிதனின் த

Read More