திரு.இசைக்கவி ரமணன் அவர்களின் மேடை நிகழ்ச்சிகளின் காணொலித் தொகுப்பு:

 

_13425035721
https://www.youtube.com/watch?v=RPG44eLlXsQ (கண்ணதாசன் – கேபி)
https://www.youtube.com/watch?v=u7MfHGLCM5g (கண்ணதாசன் – கேபி 2)
https://www.youtube.com/watch?v=MwA4kTp-lkg (கண்ணதாசன் – கேபி 3)
https://www.youtube.com/watch?v=HIWCumXT1Bs (ATN Interview – 2 Canada)
https://www.youtube.com/watch?v=EGv0cdZu9HQ (சொற்களே வருக வருக)
https://www.youtube.com/watch?v=oWjDKLBWWzE (மனச வாட்டுறது)
https://www.youtube.com/watch?v=cymfj8DQO2I (ஓடம் கரையேறி)
https://www.youtube.com/watch?v=j_iN-j1Fhtk (ஓலைக் குடிசையிலே)
https://www.youtube.com/watch?v=mJHrd4Dv4fQ (கங்கா ஆரத்தி என் வீடியோ)
katharnath 133
https://www.youtube.com/watch?v=8HwX2RxM0Gc (Rishikesh-Jageshwar-VruddhaJageshwar)
https://www.youtube.com/watch?v=paJlioG05nk (Amritsar Wagah Border my video)

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *