திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180915 Mayadheesh icam 10×14 wcol -lr

பாரீசன்(சிவ தனுசு) வில்லொடித்து பத்தினியாள் கைப்பிடித்து
மாரீச மானால் மனைபிரிந்து -பேராசை
மன்னனவன் லங்கேசன் மாளப்பின் வந்தமாயன்,
கண்ணனை நெஞ்சே கருது….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க