திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181018 Mahishasuramardhini wcol Strathmore 160 gsm -72 dpi 9×12” lr

மகிடா சுரனின் மகுடம் தெறித்து
பகடைபோல் பாய்ந்து பறித்தோய்! -சகடனை
செற்ற முகுந்தனின் உற்ற சகோதரி
வெற்றி(விஜய தசமி) வழிக்கு வரம்….!

இலவுகாத்த பச்சை இலைக்கிளி போலாம்
உலவுகாத்தில் ஓடும் உடம்பு -நிலவுகோர்த்த
தாழ்சடையான் சம்சாரம் தாள்பணிந்து நிற்போர்க்கு
ஆழ்கடல் சம்சாரம் ஆறு…!கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க