திருப்பம் பல தந்திடட்டும்!

[மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா] தீபாவளித் தினத்தில்  தித்திப்பு  உண்ண வேண்டும் கோபமெனும்  குணமகற்றி  கொண்டாடி  மகிழவே

Read More

முழு  அருளைத்   தாநீ  !

(மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா) கல்வியொடு செல்வம் தரவேண்டும் தாயே கசடில்லா வீரம் தந்திடுவாய் தாயே உள்ளமெலாம் உண்மை உறையச

Read More

அரவணைப்பாய் தாயே நீயும்!

  மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நவராத்திரி நன்னாளில் நலந்தரும் நாயகியிடம் வேண்டி நிற்போம் நலமுடன் நாங்கள்வாழ

Read More

முருகன் ஆலயங்களும் முருகன் அடியார்களும்

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா- மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா " கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவேனே" ," கந்தன் திருநீறணிந்தால் கண்டபிணி ஓடிவிடும

Read More

பார்சிறக்க வாழ்ந்திடுவோம் !

(எம். ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா) கடவுள்   பக்தி    தனையின்று காசைக்  கொண்டு  பார்க்கின்றார் கடவுள்   பக்தி   என்றுசொல்லி கழுத

Read More

கலைஞருக்கு ஒரு இரங்கற்பா

    தமிழன்னை தவிக்கின்றாள் ! ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா தமிழ்த்தாயின் தவப் புதல்வா தானாக எழுச்சி பெற்றாய்

Read More

நரகமதைச் சுமந்து நிற்பாள் !

(எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா) பாரினிலே  பெரும்   படைப்பாய் பரிணமித்த படைப்பு  என்றால் பாங்கான  பெண் படைப்பே ஆகும் என

Read More

உயர்ந்து நின்றார் காமராசர் !

( எம். ஜெயராமசர்மா...... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) இலக்கியங்கள்  இலக் கணங்கள் எதும் அவர் படிக்கவில்லை இங்கீலீசு பள்ளிக் கூடம் எட்டி அவர் ப

Read More

ஆண்டவர்க்கே புரியவில்லை

( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) நிலவினிலே காலை வைத்தான் நீள்கடலை சுற்றி வந்தான் வளம் கொழிக்க வைப்பதற்கு வகுத்து நின்

Read More

உதவிநிற்கும் என உணர்வோம் !

(எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா) இந்துமதம்  பெளத்தமதம்  இஸ்லாமொடு  கிறீஸ்தவமும் வந்திங்கு  பலவற்றை வழங்கியே இருக்கிறது

Read More

மரணவாசல் போகின்றார் !

எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா பணத்தினால் போதை வரும் பதவியினால் போதை வரும் பட்டம் பல பெற்றாலும் போதை தலைக் கேறிவிடும் இ

Read More

அழவிட்டுப் போனதேனோ !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பாடியகுயில்   பறந்தோடிவிட்டது பாட்டுக்கேட்ட  யாவருமே பரிதவித்தே நிற்கின்றார் பலமொழிகள் குயில

Read More