பெரும் பேறாய் போற்றுகின்றோம் !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா முண்டாசுக்   கவிஞனே   நீ மூச்சுவிட்டால் கவிதை வரும் தமிழ் வண்டாக நீயிருந்து தமிழ் பரப்பி நி

Read More

வளங்கொடுக்கும் வாழ்விலென்றும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பார்வையினை இழந்தவர்கள் பலபேர்கள் இருக்கின்றார்      வாய்பேச இயலாமல் வகைவகையாய் இருக்கின

Read More

பாடம் தரும் நிலவு

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா  வானமீதில் நீந்தியோடும் வண்ணநிலாவே - உன் வடிவழகைப் பாடாத கவிஞரில்லையே நானுமுன்னைப் பாடவெண

Read More

அர்த்தமே இல்லையே !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா கோடி கோடியாய் பணம் இருந்தாலும் மாடி மாடியாய் மனை குவிந்தாலும் வாடி நிற்பவர் மனம் அ

Read More

காண அருள் தாமுருகா !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா தேவரை வதைத்த சூரர் திருந்திடச் செய்த வேலா பூவுலகு எங்கும் அசுரர் புரிகின்ற கொடுமை

Read More

உனதடியைப் போற்றுகிறோம் !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா     வீரம்தனைக் கொடுத்து விடு வித்தைகளும் கொடுத்து விடு ஈரமுள்ள நெஞ்ச

Read More

திருப்பம் பல தந்திடட்டும்!

[மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா] தீபாவளித் தினத்தில்  தித்திப்பு  உண்ண வேண்டும் கோபமெனும்  குணமகற்றி  கொண்டாடி  மகிழவே

Read More

முழு  அருளைத்   தாநீ  !

(மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா) கல்வியொடு செல்வம் தரவேண்டும் தாயே கசடில்லா வீரம் தந்திடுவாய் தாயே உள்ளமெலாம் உண்மை உறையச

Read More

அரவணைப்பாய் தாயே நீயும்!

  மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நவராத்திரி நன்னாளில் நலந்தரும் நாயகியிடம் வேண்டி நிற்போம் நலமுடன் நாங்கள்வாழ

Read More

முருகன் ஆலயங்களும் முருகன் அடியார்களும்

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா- மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா " கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவேனே" ," கந்தன் திருநீறணிந்தால் கண்டபிணி ஓடிவிடும

Read More

பார்சிறக்க வாழ்ந்திடுவோம் !

(எம். ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா) கடவுள்   பக்தி    தனையின்று காசைக்  கொண்டு  பார்க்கின்றார் கடவுள்   பக்தி   என்றுசொல்லி கழுத

Read More

கலைஞருக்கு ஒரு இரங்கற்பா

    தமிழன்னை தவிக்கின்றாள் ! ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா தமிழ்த்தாயின் தவப் புதல்வா தானாக எழுச்சி பெற்றாய்

Read More