புகைப்படம்… குறுங்கவிகள்..

நாகினி   புகைப்படம்.. குறுங்கவிகள்... புகைந்த உறவு புதைந்து போனது புகைந்த புகைப்படத்துடன்.. *** நினைவலைகளை இனிமையாக மீட்டி வந்

Read More

பயணம்

[download id="கசடதபற"]பயணம் உடல் நலத்திற்குக் கேடெனும் அறிவிப்பு வேகத்தடையிருந்தும் வாடிக்கையாளரை ஏற்றிச் சுமந்து விற்பனையில் வேகமாக பயணிக்கும்

Read More

எதிர்காலத் தூண்கள்..

எதிர்காலத் தூண்கள்.. இந்தியா வல்லரசாகும் சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்கிழைக்காத ஏர்கூலர் தேசியவிருதுடன் பள்ளி மாணவர்.. *** பொதுநலத் தொண்டில் பள்ளிச

Read More

கடக்கட்டும் மெட்டு மலரட்டும் மொட்டு..

கடக்கட்டும் மெட்டு மலரட்டும் மொட்டு.. நாளுக்கு நாள் மாற்றமாய் குரு இடம் பெயர்கிறான் ராசி பலனும் பிறழ்கிறது மனிதமனம் மாற மறுக்கிறது... புது வருடம் ஒள

Read More

தேவன் துதிப்பாடல்..

நாகினி போற்றுவோம் தேவனைப் போற்றுவோம் போற்றுவோம் தேவனைப் போற்றுவோம் மரியன்னை வயிற்றில் உதித்து மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்த கருணை நிறைந்

Read More

மார்கழி துளிப்பா..

நாகினி பஜனைப் பாடலை இழுத்துப் போர்த்திக்கொண்டது மார்கழி குளிர்.. *** வரவேற்கும் புலர்பொழுதை வாசல் அடைத்து நிற்கும் வண்ணக் கோலம்.. ***

Read More

வன்கொடுமை மூச்சடக்க…

வன்கொடுமை மூச்சடக்க.. உலக விளையாட்டு அரங்கு நிறையும் வக்கிர செயல்பாடுகளில் சிக்கித் திணறி நசுங்கும் புனித மனிதம் காக்கத் தவறும் வேடிக்கை மனித

Read More

நிமிரும்..

நாகினி   மன்னன் தோள் சேரும் மணித்துளி இலாது காலம் மலையளவு கடந்தாச்சு மணமாலை வேறாச்சு.. காலமே கதையாகி கானலாகிய வாழ்வில் கண்ணீரு

Read More

தெம்பு..

நாகினி   வாழ்த்தும் பண்பு வானுயர்வு தரும் தெம்பு வாய்க்கும் எழுத்தர்களுக்கு நல்லன்பு வாசகர்கள் கொட்டும் கருத்தம்பு.. கருத்தாய் எழு

Read More

மலர்ச்சி

நாகினி உயிர் வளர்ந்து உதைத்து விளையாடும் நிறைவான கருவறைக் கூடு கண்ணுற்று தாய்மையைப் போற்றி மகிழ்ந்து கருவறை உயிர்க்கு அன்புமொழி வார்த்தை

Read More

காதலின் தினம்

நாகினி   இல்லத்தின் மணமகளாய் வர தட்சணை வேண்டாம் என ஓசை படாமல் ஓங்கி குரல் கொடுத்து மனைவி எனும் புனிதம் தந்தாய்! நீரலை கடல் ஆழமென

Read More

இறைவன்..

[download id="4g5ZPGf4Pdc7"]இறைவன்... அன்பு எனும் மனம் கொண்ட கண்களே இறைவன்! ஆக்கம் எனும் மனவலி(மை) கொண்ட கண்களே இறைவன்! இரக்கம் எனும் இதய

Read More

கவித்துளிகள்…

-நாகினி பழக்கூழ் குளியலில் படைத்தவன் பசிக்கு இரையானான் ஏழை..! *** பசித்தவனுக்கு எச்சில் இலையில் பசியாற்றுகிறது குப்பைத் தொட்டி..!

Read More

நீங்கவேண்டிய மனவடிவம்…?

-நாகினி ஒளியாய் வளியாய் விண்ணாய்  மண்ணாய் செடியாய் கொடியாய்                                  ஓங்கிய விருட்சமாய் மலையாய் அலையாய் விளங்குவ

Read More

நாளைய தமிழர்…!

-நாகினி மேலை நாட்டு மோகத்தில் உண்ணும் உணவில் ஆடம்பரம் கலந்து ஆரோக்கியம் கெட்டபின்னே                மதியில் சற்றுத் தெளிவு பிறந்து தன்னோட

Read More