பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டு விளக்கம்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் இருப்பது தான் பூலாங்குறிச்சி மலை. இம்மலையில் மூன்று கல்வெட்டுகள் முதன்முதலாக 1979 இல்

Read More

குடவோலை கல்வெட்டு விளக்கம்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் மக்களில் இருந்து மக்களே ஒருவரை மக்கள் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கும் முறையே இந்நாளைய குடியாட்சி ஆகும். இந்த முறை நமக்கு மேலை நாட்ட

Read More

உத்திரகோசமங்கை மங்களநாத சுவாமி கோயில் கல்வெட்டு

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் ஒரு மொழி தனது இலக்கியம், கல்வெட்டு, செப்பேடு ஆகியவற்றால் அவ்வக்கால நிகழ்வுகளைப் பதிந்துகொண்டு அதை ஒருவரிடம் இருந்து இன்னொருவருக்க

Read More

சிந்திக்கச் சில கல்வெட்டுகள்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் இந்தியத் துணைக் கண்டத்தில் சற்றொப்ப ஒரு லட்சம் கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டு உள்ளன. இவற்றுள் பிராமி, பிராகிருத கல்வெட்டுகள் தவிர்த்

Read More

திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோவில் – சிவத்துரோகம்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோவில் - சிவத்துரோகம் துரோகம் என்றால் இரண்டகம், நம்பிக்கை குலைத்தல், நன்மதிப்பை பாழடித்தல் என்று கொ

Read More

பட்லூர் வாகீசுவரர் கோயில் – அனுலோம பாரசிவர் பற்றிய கல்வெட்டு

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் பட்லூர் வாகீசுவரர் கோயில் அனுலோமர், பிரதிலோமர் எனக் கலப்பினச் சாதி மக்கள் இரண்டு பெரும் பிரிவினராக முறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன

Read More

கொங்கு நாட்டில் பறையர் ஆற்றிய கோயில் திருப்பணிகள்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் கொங்கு நாட்டில் பறையர் ஆற்றிய கோயில் திருப்பணிகள்  கொங்கு நாடு கன்னியாகுமரி போலவே தனக்கெனத் தனிவரலாறு கொண்டிருந்ததானது அங்கத்து

Read More