எழுத்து – 10

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் பழுதற்ற பவுத்திர வரிகள் தான்! உழுது உலகையெழுப்பும் வரிகள் தான்! எழுது! எழுது! எழுத்து வாசிக்கப்படுகிறதா! எழுதுவது ய

Read More

எழுத்து- 4

  நூல் படிக்க எழுத்து கற்கிறோம் மேலுலகு செல்லு முன்னர் கற்றிடுங்கள்! நாலெழுத்து வாசிக்கும் இன்பக் கவர்ச்சியால் நூலும் விரும்பியவர் வாசி

Read More

கேட்டாளே ஒரு கேள்வி!

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்  சும்மா இருப்பதல்ல ஓய்வுக் காலம் சுகமான கனவுகள் நிறைவேற்றும் காலம் சுதந்திர மனம், ஆரோக்கிய உடல் சுறுசுறுப்பு  அனுபவ

Read More

மறக்கவியலா இன்ப வெள்ளம்!

-வேதா. இலங்காதிலகம் வெள்ளம் பலர் வாழ்வில் வேதனை உள்ளம் வெதும்பத் துன்பச் சாதனை வெள்ளம் கொள்ளும் பெரும் கள்ளம் பள்ளம் நோக்கித் தானே துள்ளும்.    

Read More

உறவு

-வேதா. இலங்காதிலகம் உறவு நடிப்பாகினால் உதறுதல் நன்றாகும் உடனிருப்பதில் அருத்தமென்ன! நெருங்காத மனங்களாலிதயம் வருந்த வேண்டாமே! துரோகத்தின் கால

Read More

தேடும் அன்பு! 

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் அடிமனதில் உள்ளூர ஊறும் அன்பூற்றில் ஆழ்ந்து நனையாமலும் அலுக்காது காயம் செய்தலாய்                             இல்லா ந

Read More

முத்து

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் உயர்முத்தின் தாய் முசெலினங்களில் முத்துச்சிப்பி. உயிர் சிப்பியுள் திண்மப்பொருள் (நுண்துகள்) நுழைவால் உறுத்தலடையும் ச

Read More

நான்

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் நான் யாரெனும் தன்னறிவு நன்மை நான் முயல் நான் எறும்பு நான் திமிரற்றவள் மானம் உள்ளவள் நான் படித்தேன் யாழ் கோப்பாயில்

Read More

அலத்தத் (சூரியகாந்தி) தமிழ்!

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் அலட்சியங்களால் அலவு கொண்டாலும் அலட்டிக் கொள்ளாது அம்பாக அலத்தமாகச் செந்தமிழ் தெம்பாக            அலங்கார வரிகள் ஓயவ

Read More

டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல்கலாம் (15-10-1931 – 27-7-2015)

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் இந்திய ஏவுகணை நாயகன், தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலன், பன்முக விஞ்ஞானி இந்தியா வல்லரசாகக் கனவு கண்டார்                  இராம

Read More

இணையத் தமிழே இனி…

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் சுணையற்று உறைந்தவர் மணை விட்டெழுகிறார்! அணைகிறார் தமிழ் ஆய்வு செய்கிறார்! புணையாக்கி இணையத் தமிழுள் நீந்துகிறார்! இ

Read More

இரட்டைவால் குருவி!

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் கரிக்குருவி, வலியன் குருவி, கரிச்சான், கருவாட்டு வாலி, ஆனைச்சாத்தன், காரியெனும் கறுப்பான பல பெயருடைய இரட்டைவால் குரு

Read More

பழையன வேண்டாம்!

-பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் வாருங்கள் தமிழ்புரிக்குச் செல்வோம்! வேருங்கள் சுய அறிவால் சேருங்கள் தீந்தமிழ் வரிகள் எங்கும் வெளியிடாத ஓவியம் எங்க

Read More

அந்த மாமரம்!

-பா. வானதி வேதா. இலங்காதிலகம் அந்த மாமரம் அன்று சொந்த மாமரம் எமக்கு தந்த நிழற் குடையில் குந்தப் பாய்விரித்த முந்தை அனுபவம் இது சந்தமாய் நெஞ்சி

Read More