இதம், பதம், இயற்கை!

வேதா. இலங்காதிலகம், டென்மார்க் தூர் வரை மனத்துள் புகுந்து வேர் ஊன்றிய அன்புத் தேன் தார் எனப் படியக் கருத்திட்டு நார் போன்று பிணைந்து மனமேந்துங்

Read More

எழுத்து – 14

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் எழுத்துகளின் சேர்க்கையில் எண்ணிக்கை அற்ற விழுப்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா! எழுத்து அறிவற்றவனுக்கது சிதம்பர சக்கரம் எ

Read More

எழுத்து -12

வேதா இலங்காதிலகம், டென்மார்க் குகையுள் தவழ்ந்து தேடுதல் போலவும் தொகையான கூழாங்கற்கள் பதமாக நதியால் சிகை தழுவுதலாகவும் அறிவு பதமாகிறது. பகையின்றி எ

Read More

எழுத்து -11

-வேதா. இலங்காதிலகம் சிந்திக்கும் என் சுதந்திரம் என்றும் நந்தவன மலர்களில் தேனருந்த அலைந்து சிந்து பாடும் தேனீயாக உலவும்! மந்திரமாய் உயர்வாய் மலைத்த

Read More

எழுத்து – 10

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் பழுதற்ற பவுத்திர வரிகள் தான்! உழுது உலகையெழுப்பும் வரிகள் தான்! எழுது! எழுது! எழுத்து வாசிக்கப்படுகிறதா! எழுதுவது ய

Read More

எழுத்து – 9

ரங்கராட்டினமாய் மனதில் தினம் கட்டமிடும் சதுரங்க ஆட்டம் தான் எழுத்தும். மதுரமான மூளை சார்ந்த தந்திரமும் மதுரச மதியூகக் கலை அறிவியல். கிடையாகவும

Read More

எழுத்து – 8

  அக்கினியும் அக்கிரமமும் தாங்கவியலாது விசிறலாம். அற்புதமும் ஆனந்தமும் ஓங்கிடப் பாவெழுதலாம். உக்கிரமாய் சிலர் தனித்தமிழ் தமிழென அக்கறைய

Read More

எழுத்து – 7

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 28-6-2018 புலன்நுகர் எழுத்தெனும் விண்மீன் விதை பலன் கருதி விழுந்து முளைத்து நிலவாகி ஒளிரும்! எனதென்று மொழிந்த

Read More

எழுத்து – 6

வேதா. இலங்காதிலகம்                 எண்ணங்களின் நிழல், எண்ணப் படங்கள் எண்ணப் பற

Read More

எழுத்து- 4

  நூல் படிக்க எழுத்து கற்கிறோம் மேலுலகு செல்லு முன்னர் கற்றிடுங்கள்! நாலெழுத்து வாசிக்கும் இன்பக் கவர்ச்சியால் நூலும் விரும்பியவர் வாசி

Read More

எழுத்து. 2

    கோவைப் பதியில் (கோப்பாய்) நன்கு மலர்ந்து டென்மார்க் வரை பறந்து பாய்கிறது வெல்லும் இவ்வுணர்வுக் கவிதைச் சிறகுகளின் வீரியப் பரம்

Read More

நாலடியார்

  நாலடியார் 25ம் அதிகாரம் அறிவுடைமை - 3   25ம் அதிகாரம் அறிவுடைமை - 3   எந்நிலத்து வித்திடினுங் காஞ்சிரங்காழ்

Read More

மூன்றாம் பால்

மூன்றாம் பால். - 1 உடல் உணர்வுப் பின்னல் கடலான பாலின ஈர்ப்பு. அடலான( போர்) தனிப்பட்ட உரிமை. இடம் (விரிவு) கண்டது மேற்கில் (முன்பே) புதுமை

Read More