இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 20

அவ்வைமகள் 20. இந்து சமயம் எனும் சிகரம்   பிரெஞ்சு நேசம் பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டுவரும் வேளையில், அன்றைய காலனி ஆதிக்க நாளில், காலனி ஆதிக்க நாயகர்களுக

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 19

அவ்வைமகள் 19.  நெப்போலியனுக்குப் பிறகு  சமயப் புரட்சி    பிரெஞ்சுப் புரட்சியின் பிரபலமும் தாக்கமும் உலகெங்கும் பரவியது நிதர்சனமான உண்மையே. பிரெஞ்

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 18

அவ்வைமகள் 18. மொழியும் உடையும், கொடியும்   புரட்சியாளர்கள் பொதுவாக, மூன்று விஷயங்களில் தம் புரட்சியை போதிக்கின்றனர்; ஒன்று: மொழி, இரண்டு: உடை, மூன

Read More

எழுவகைப் பெண்கள் – 16

அவ்வைமகள்  தலைமுடியைப் பற்றிய அறியாமையும் அறிவுப்பிழையும்    சீப்பு பற்றி நாம் பேசிவருகிற வேளையில், அமெரிக்கர்களுக்கு தலைமுடி பற்றிய கவலையும் கரிச

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 17

அவ்வைமகள் 17. நேர்படப் பேசி எளிவந்து வெகுண்டு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸின் சரிதத்தை எழுதிய ஐசக்சன், ஜாப்ஸை, நேர்காணல் கண்டே ஒவ்வொன்றையும் உண்மையாக எழுதினார் என

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 16

அவ்வைமகள்  16. தோழமையின் பரிசுத்தம் மனித உறவுகள் பலப்பல – அவற்றுள் நட்பு – தோழமை என்னும் உறவு இன்றியமையாத ஒன்று. தனிமனிதர்கள், சமுதாயம் என்னும் த

Read More

எழுவகைப் பெண்கள் – 15

அவ்வைமகள்  சீப்பு எனும் உடல்நலக் கருவி   பெண்களின் உடல் நலம் என்கிற வகையில், தலைமுடி  பற்றி, நானும்  அந்த இராணுவ அதிகாரியும்  பேசிக்கொண்டு வரும் இ

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 15

அவ்வைமகள்    15. எளிமையே வலிமையாய் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை வடிவமைப்புப் பொறியாளரான ஜானதன் ஐவ், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸிற்கு மிகவும் பிடித்தவர் – பணியில் ஒ

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 14

அவ்வைமகள் 14. எளிவந்த எளிமை    உலகத்திலேயே மிகவும் சிக்கலான விடயம் ஒன்று உண்டென்றால் அது தான் எளிமை. ஆம்! “எளிமை” தான் அத்தனைச் சிக்கல் நிறைந்தத

Read More

எழுவகைப் பெண்கள் – 14

அவ்வைமகள் தலைப்பின்னல் எனும் மருத்துவச்  சூட்சுமம் அந்த இராணுவ அதிகாரிக்கு, தலைமுடி பற்றி, சிலபல நல்ல கேள்விகள் இருந்தன. அவற்றுள் முதலாவதாக ம

Read More

***கொரோனாவுடன் எங்கள் அன்றாட இல்வாழ்க்கை

அவ்வைமகள் இன்று கொரோனா பற்றிப் பலப்பல தகவல்கள் ஒவ்வொரு நானோநொடிக்கும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும்போது இன்னொரு ரோதனையைத் தருவது நம் நோக்கமில்லை. இப்போத

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 13

அவ்வைமகள் 13. ஆயத்தச் சிந்தையும் புரட்சிப் பிரசவமும் புரட்சிகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்று நாம் சிந்தித்து வரும் இத்தருணத்தில், புரட்சிக்குண்டான கார

Read More

எழுவகைப் பெண்கள் – 13

அவ்வைமகள் தென்னிந்தியத் தலைமுடிக்காய் ஆலாய்ப் பறக்கும் உலகம் பெண்களின் உடல்நலம் குறித்து நானும் அந்த ராணுவ அதிகாரியும் தொடர்ந்து செய்து வரும் உரையா

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள் – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும் – 12

அவ்வைமகள் (பேராகிப் பேருக்கோர் பொருத்தமாகி) சமயம் எனும் உயர் அறிவியலை விவாதித்த பின், சமயத்திலும், அறிவியலிலும் புரட்சிகள் முளைப்பதன் தன்மையைக் காணு

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 11 – உயிரிகள் உயிரற்றவற்றை விட பலம் மிக்கவர்கள் எனலாமா?

    அவ்வைமகள்   வள்ளலார், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருவருமே மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்; பிறவியிலேயே உண்மையான ஆய்வுணர்வு கொண்டவர

Read More