ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (13)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் ராமன் அனுமனிடம், “ஸீதைக்கு ராவணனின் முடிவு பற்றிய செய்தியைச் சொல்வாயாக” என்றான். அன்னையிடம் இம்மகிழ்ச்சியான சம்பவத்தைக் கூறியதும் அவ

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (12)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் எப்பேர்ப்பட்ட போர் அது! உவமைகளைக் கையாள்வதில் வல்லவனான வடமொழிப் புலவன் காளிதாசன் தன் ‘ரகுவம்சம்’ எனும் காப்பியத்தில் சரியான உவமை

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (11)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் மனக்கவலை நீங்கிய ராமனும் சுக்ரீவனும் அடுத்துச் செய்யவேண்டியதை ஆலோசித்தனர். அதன்படி ஒரு மாபெரும் வானர சேனையோடு அனைவரும் இலங்கை நோக்கி

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (10)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் அனுமனுக்குப் பசி எடுத்தது. உடனே அருகே இருந்த ஈச்சமரத்தினை தன் பலத்தால் தழைத்தபோது அம்மரம் மளக்கென்று சாய்ந்தது. அச்சத்தத்தினைக் கேட்

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (9)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் இதுவே ராமாயண காவியத்தில் சுந்தர காண்டத்தின் துவக்கம். இதில் சுந்தரனான அனுமனே பிரதான பாத்திரம். இக்காண்டத்தின் இறுதியில்தான் ராமன் வர

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (8)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் அண்ணன் ஆணைப்படி லக்ஷ்மணன் சுக்ரீவனை கிஷ்கிந்தை அரசனாகவும் அங்கதனை அந்நாட்டின் இளவரசனாகவும் முடிசூட்டினான். மகிழ்ச்சிகொண்டு சுக்ரீவன்

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (7)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் ரிச்யமுக மலையில் அச்சத்தோடு காத்திருந்த சுக்ரீவனுக்கு அனுமன் ராம லக்ஷ்மணர்களை அறிமுகம் செய்வித்து ”இவர்கள் ஸீதாதேவியை அரக்கன் ராவணனி

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (6)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் சபரி கூறியதுபோல் ரிச்யமுகத்தில் நல்மனம் படைத்த வானர வீரன் அனுமன் ராமன் வருகைக்காகக் காத்திருந்தான். அனுமன் வாயு புத்திரன். பதினொரு ர

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (5)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத்   ’ஸீதையை எப்படியாவது ராமனிடம் இருந்து பிரிக்க வேண்டும். பிரியமான அழகு மனைவியை இழந்துவிட்டால் ராமன் அந்த பிரிவாற்றாமை தாங்காமல் உயிர

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (4)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் சித்திரகூடத்தில் இருக்கும்வரை அயோத்தி மக்களின் அன்புத் தொல்லை தொடரும் எனக்கருதி ராமன் ஸீதையுடனும் லக்ஷ்மணனுடனும் அங்கிருந்து தெற்கு

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (3)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் மனநிறைவோடு அயோத்தி திரும்பினான் தசரத மன்னன். ஆண்டுகள் உருண்டோடின. ஒருநாள் தசரதன் நன்கு ஆலோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான். ‘வானில் கிர

Read More

ராமன் வரும் வ​ரை காத்திரு… (2)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் மிதிலையை அடைந்த மூவரும் ஜனகரின் அரண்மனை நோக்கி நடந்தனர். வழியில் அரண்மனை கன்னிமாட வளாகத்தில் உள்ள பூம்பொழிலில் தோழியருடன் பூப்பந்து

Read More

ராமன் வரும் வரை காத்திரு… (1)

ராமஸ்வாமி ஸம்பத் பெருமையும் சக்தியும் பொருந்திய காயத்திரி மஹாமந்திரத்தைத் அளித்து ’விஸ்வாமித்திரர்’ – உலகுக்கே நண்பர் - எனப் பெயர் பெற்றதோடு வசிஷ்டர்

Read More

ராமன் வரும் வரை காத்திரு……

ராமஸ்வாமி ஸம்பத்    முன்னுரை அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்குப் பிடிக்காத விஷயம் ஒன்று உண்டென்றால் அது காத்திருப்பதே. ஒருவருக்காகவோ அல்லது ஒரு நிகழ்விற்கா

Read More