ஆண்டாள் -8….
——————————–

eaa9d798-8a1b-43ab-924a-8ada8d780cb2

‘’கீழ்வானம் செப்புது, கோதை திருப்பாவை
பாழ்வாய் பிளந்துறங்கல் போதுமெழு : -ஆழ்வாராய்
தேவாதி தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவள்
கூவாது கெஞ்சும் கிளி’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *