திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav
”சுத்தி விளையாடும் ஜீவன்கள் ஆன்மனை
எத்தி விடாதது ஏந்துது -பத்திரக்கை:
ஆனால் பசுக்களுக்கோ ஆட்டத்தில் ஆவேசம்:
போனால் வராது பதி’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க