திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

161117 - Vanvihari -wcolor-lores

“ஆனைக்(கு) ஒருகாலம் அர்ஜுன பாண்டவ
பூனைக்கு வெற்றிமாலை பூட்டிய- சேனை
மணிவண்ணன் சாரதியின் மார்பில் துதிக்கை :-
நனிவண்ணன் கேசவ்கை நிற்பு”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க