சொன்னது நீதானா… சொல்… சொல்… என்னுயிரே…

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். சொன்னது நீதானா... சொல்... சொல்... என்னுயிரே... வாழ்க்கைப் பயணத்தில்தான் எத்தனை எத்தனைத் திருப்பங்கள்! சொந்தங்களும் பந்தங்

Read More

மூங்கில் இலைக் காடுகளே …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். அடர்ந்து வளர்ந்த மூங்கில்காடுகளில் காற்று மழை புயல்களினிடையே சிக்கிடும்போது ஒரு சில துளைகள் உண்டாகும்! அதில் உண்டான துளைக

Read More

சத்தியமே லட்சியமாய் கொள்ளடா

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.  "நீலமலைத் திருடன்" திரைப்படத்தில் கே.வி. மகாதேவன் இசையில் அ. மருதகாசி இயற்றிய பாடலிது. ரஞ்சன் என்கிற நடிகர் கதாநாயகன் (பலரு

Read More

கடவுள் ஏன் கல்லானான்?

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். "அனுபவித்தே தான் அறிவது வாழ்வெனில் ஆண்டவனே நீ ஏன் எனக் கேட்டேன்! ஆண்டவன் சற்றே அருகே நெருங்கி அனுபவம் என்பதே நான்தான்

Read More

வெள்ளி மணி ஓசையிலே …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். கண்ணதாசன் - வாலி இவ்விரு கவிஞர்களின் கைவண்ணங்கள் தமிழ்த்திரை வானில் எழுதியிருக்கும் கோலங்கள் வகை வகையானவை. வண்ணத்தமிழுக்கு

Read More

வீசு தென்றலே வீசு …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   கே.வி. மகாதேவன் அவர்களின் இசையில் உருவான கானங்கள் தேவாமிர்தம் வகையைச் சார்ந்தவை! பொன்னித் திருநாள் திரைப்படத்தில்

Read More

கண்ணன் எனக்கொரு பிள்ளை …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். 'கண்ணன் எனக்கொரு பிள்ளை  நான் கன்னிதான் இன்னும் தாயாகவில்லை' சூலமங்கலம் பாடும் பாடல். 'ஏன்' திரைப் படத்தில், இசைப் பேரறி

Read More

ஆயிரம் கண்ணுக்கு விருந்தாகும் …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். தமிழ் இனிமையான மொழி என்பதை காலங்காலமாக கவிதைகள்தான் பறைசாற்றுகின்றன! இனிக்க வைக்கும் இவர்களின் படைப்புகளில் நம் இதயங்கள் மூ

Read More

சிங்காரப் புன்னகை கண்ணாரக் கண்டாலே …

--கவிஞர் காவிரிமைந்தன். சிங்காரப் புன்னகை கண்ணாரக் கண்டாலே... இந்தப் பாடலைப் பற்றிய முன்னுரையை மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் தருகிறார். "மகாதேவ

Read More

தன்னுயிர் பிரிவதைப் பார்த்தவரில்லை …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். கவிஞர் வாலி எழுதிய இந்தப் பாடலின் பல்லவியைக் கேட்டு கவியரசு கண்ணதாசன் வியந்து வாலி அவர்களைப் பாராட்டினாராம்! உயிருக்கு உய

Read More

திருப்பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டாயே …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். பக்தி மனம் கமழும் பாடல்களுக்குப் பஞ்சமில்லாத தமிழ்நாட்டில், உலகினை இயக்கி வைக்கும் சக்தியைப் பல்வேறு வடிவங்களில் வழிபடுகின்ற

Read More

அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும் …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். அங்கே சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும் ... பொங்கும் புனல்தானே பாய்ந்துவரும் வெள்ளம்! அணைகளும் தடை செய்ய முடியாத ஆழிவெள்ளம் சூழ்க

Read More

தங்கரதம் வந்தது வீதியிலே …

--கவிஞர் காவிரிமைந்தன். அன்பின் முழுமைதனை அனுபவிப்போர் எவருமில்லை என்றுகூட சொல்லிவிடலாம் போலிருக்கிறது. அதுசரி, அன்றாட வாழ்க்கைப் போராட்டத்திலே

Read More

செந்தாமரையே செந்தேனிதழே …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். புகுந்தவீடு என்னும் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஏ.எம்.ராஜா, ஜிக்கி பாடிய பாடலிது! பாடலை இயற்றியவர் விசித்ரா. பாடலின் பல்லவி மு

Read More