எனக்கு அவர் வரமாகும் !

(எம்.ஜெயராமசர்மா ..மெல்பேண்..அவுஸ்திரேலியா ) பெற்றெடுத்தாள் அன்னை பேணிநின்றார் தந்தை கற்பதற்கு கைபிடித்து கல்வியிலே ஏணியானார் முற்றுமே

Read More

எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே !

எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே இயன்றவரை உதவிடுவோம் யாவர்க்குமே நல்லவற்றை நினைத்திடுவோம் நாளெல

Read More

நாம்படிப்போம் வள்ளுவத்தை !

  எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா படைக்கின்ற இலக்கியங்கள் பயனளிக்கும் பாங்கினிலே கிடைக்கின்ற போதுதான் படைப்பினுக்கு உயர

Read More

அவலக்குரல் கேட்கலையா !

    ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) பொருள்தேடும் நோக்கத்தில் புதைகுழிகள் தோண்டுகிறார் வருவாயை மனமிருத்தி ம

Read More

அழுகுரலைத் தடுத்திடுவோம் !

எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா           இல்லறத்தின் நல்லறமே இனிமையுடன் வாழுவதே              இல்லறத்தில் பிள்ளைச்செ

Read More

அன்னையர் தின வாழ்த்து!

ஶ்ரீ ஶ்ரீமதி ஜெயராமசர்மா தம்பதியர்   அனைவருமே பணிந்து நிற்போம் ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) கண்கண்ட தெய்வம

Read More

அனைவருமே வாருங்கள்!

-எம் . ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா  இலக்கியங்கள் பலகற்றும் இங்கிதங்கள் வளரவில்லை தலைக்கனத்தை விட்டுவிட நிலத்திலுள்ளார் விரும்பவில்லை கொ

Read More

அலமந்து அழுகின்றார்!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா வீசுகின்ற காற்றுக்கு விலைபேச முனைகின்றார் வெளிச்சந்தரும் வெயிலதனை விற்றுவிட எண்ணுகிறார் வான்பொழியும

Read More

தப்புக்கணக்கு !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   பக்கத்து வீட்டில் புதிதாக ஒரு குடும்பம் வந்துசேர்ந்தது. ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் கணவனும்

Read More

அகற்றிவிடல் அவசியமே  !

எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா             அசுரர்கள் வாழ்ந்ததாய் அறிகின்றோம் கதைகளிலே              அசுரர்கள் நிஜமா

Read More

வரவேற்போம் வாருங்கள் !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா            தைபிறந்தால் வழிபிறக்கும்                தானென்று நாம்நினைப்போம்        

Read More

எம் மனது ஏங்குகிறது !

எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   நாயொன்று நாம் வளர்த்தோம் நம்காலைச் சுற்றி வரும் நோயென்று நாம் படுத்தால் நூறுமுறை

Read More

அழுகிறதே அறிவுலகு !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   ஊனநிலை வந்தாலும் ஊக்கமதை இழந்திடாமல் தானெடுத்த முயற்சிதனில் சாதனையைப் படைத்துநின்ற

Read More