இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 11 – உயிரிகள் உயிரற்றவற்றை விட பலம் மிக்கவர்கள் எனலாமா?

    அவ்வைமகள்   வள்ளலார், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருவருமே மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்; பிறவியிலேயே உண்மையான ஆய்வுணர்வு கொண்டவர

Read More

தமிழில் புலி

அவ்வைமகள்   புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது என்பது நமக்கெல்லாம் பரிச்சயமான பழமொழி. இதனை, இதன் சரியான பொருள் தெரியாமல் பயன்படுத்தி வந்திர

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 10 – சமயம் எனும் உயர் அறிவியல்

அவ்வை மகள் வள்ளலார் பற்றிய நமது இறையியல் சிந்தனைகளில், சமயம் எனும் உயர் அறிவியல் பற்றி பேசுவது வேண்டும். சமயம் என்பது யாது என வரையறை செய்வோமேயா

Read More

எழுவகைப் பெண்கள்- 11

அவ்வை மகள் பெண்ணார்ந்த சூட்சமங்கள் யாவற்றையும் விநாயகர் அகவலில் பொதித்து மூலாதாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக் காலால் எழுப்பும் அவ்வையின்  கருத்து என்ன என

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 8

அவ்வை மகள் மனித நேயமும் - மனிதச் சேவையும் தொழிநுட்பத்தின் இரு கண்கள் உலகிற்கு என்ன தேவை என்பதனை மிகச்சரியாக உணர்ந்து, அதனை மிகச்சரியான தருணத்தில்,

Read More

எழுவகைப் பெண்கள்: 9

அவ்வை மகள்  பெண்ணின் மூலாதாரக்கனலில் அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும் பெண்ணின் பெரினியத்தை அக்கினிப் பாண்டம் என்கிறோம் - படைப்பாற்றலின் குண்டமாக -

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 7

அவ்வை மகள் திரிகரணத்தைப் பறைசாற்றும் மும்முகச் சிம்மம் திரிகரண சுத்தியும் அத்வைதமும் வள்ளலாரின் இறைமார்க்கத்தில் இரண்டறக் கலந்திருப்பதை நம்மால் உண

Read More

எழுவகைப் பெண்கள்: 8. பெண் உடலியல் வேதத்தைத் துறந்தோம் – மறந்தோம்

அவ்வை மகள் மூலாதாரம் என்கிறீர்களே அது பற்றி மேலும் விளக்கமுடியுமா என்றவரிடம், “மூலாதாரத்தை விளக்கவேண்டுமெனில், அதற்கு நான் அவ்வையைத் துணைக்கழ

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: 6 ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்

அவ்வை மகள் 6. துஞ்சலும் துஞ்சல் இல்லாத போழ்திலும் ஓங்கார நாதம் முனைப்பாடியார் தனது அறநெறிச் சாரத்தில் கூறுவார்: நோற்பவ ரில்லவர்க்குச் சார்வாகி

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 5

அவ்வை மகள் நெஞ்சகம் நைந்து தொலைந்தழுத நோன்பு உறவுதான் உயிரிகளின் அடையாளம் என்றோம். உறவில் உதிப்பதே உயிரி. உறவுகொண்டொழுகலே உயிரியின் இயக்கம். முட

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 4.

அவ்வை மகள்  மனோமயமும் அம்மையப்ப உறவும் நான் யார்? என்பது மிகப்பிரசித்தமான கேள்வி. ஊடகங்கள் பரவின பிறகு இந்த கேள்வி வெகுமிகவே பிரசித்தமாகி விட்டது.

Read More

எழுவகைப் பெண்கள்: 5

 உடம்பெனும் தராசில் இது ஒரு அக்கினிப் பரிட்சை அவ்வை மகள் "நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்தக் காவலர் வேலை, பெண்ணுக்கு எத்தனை நாள் தாங்கும்?" என்று எதிர்

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 3

அவ்வை மகள் சமூகப் பிரக்ஞையும் சுயப் பிரக்ஞையும் அவதாரப் புருஷர்களிடம் சமூகப் பிரக்ஞை நிறைந்த இறைவழி மார்க்க நோக்கு இருந்தது என்றோம். இதை நாம் அறி

Read More

இறையியல் சிந்தனைகள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வள்ளலாரும்: 2

அவ்வைமகள் இரேணுகா இராசசேகரன்  உணர்வும் அறிவும் இயைந்த தேடல் வெகு சுவாரசியமானது உணர்வும் அறிவும் இயைந்த தேடல் வெகு சுவாரசியமானது. மனிதனது உள்ளத்த

Read More