உலகச் சுகாதார தினம்

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் சுகாதாரத்தை நினைத்தால் இன்றோ சற்றும் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே புறத்தூய்மை நீராலமையும் என்பதற்குப் புண்ணியம் சேர்க்

Read More

பொங்கல் திருநாளும் வந்ததே!

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் அகமோடு முகமும்   மலர ஆதவனை வணங்கி வரவேற்று இல்லத்தில் பொங்கல் வைத்து                          ஈடற்ற மகிழ்ச்சி த

Read More

மழை 

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் மழலை ஜானி விளையாட மழையைப் போகச் சொல்லி                         மற்றொரு நாள் வருமாறு பணித்தோம் பள்ளிக் காலத்தில்..

Read More

மகாத்மாவும், கல்வித் தந்தையும்!

  -சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் அஹிம்சையை ஆயுதமாய்க் கொண்ட அண்ணலே ஆர்வமுடன் உமைஇன்று  நினைவு கூா்வோமே இந்திய தேசத்தின் பிதா நீர் இல்லையெனில் சு

Read More

நிலா முத்தம்!

-சித்ரப்ரியங்கா சுப்ரமணியன் நில்லாமல் ஓடி வரத் தானே நிலாப்பெண்ணே உனை அழைத்தும், நீண்ட இடைவெளி நம்மிருவருக்குள்!    ஓ! அதிர்ஷ்டசாலி முகிலனோ?

Read More

முண்டாசுக் கவியே மீண்டும் வா!

- சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் கம்பீரத் தோற்றத்துடன் விளங்கும் அழகுக் கவியே காணவில்லை எனத்தான் தேடுகிறோம் உனையே சுதந்திரக் காற்றை நாங்கள் நித்தம

Read More

நாதமற்ற நல்வீணை!

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுபோல் எனக்கும் சிறிது கவித்திறன் தந்து ஏனிந்த ஈனச் சமூகத்தில்

Read More

அன்னை

--சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன். அன்னை (பலர் குடியிருந்த (குடியிருக்கும்) கோவில்) அம்மா! 'இந்த ஒரு வார்த்தையில்தான் அகிலமே உள்ளடக்கம்'. ஆம், அன்

Read More

எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான்!

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் அகிலத்தையே அன்னைக்கு வாய்வழி காட்டியவனே ஆயர்குலக் கொழுந்தாய் விளங்கும் நல் அச்சுதனே இரந்துபின் கர்ணனுக்கு மோட்சம்த

Read More

ஆசிரியரை நினைவுகூா்வோம்!

-சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் அன்னை தந்தையை அடுத்துவரும் ஆசானே - உம் ஆசி ஒன்றிருந்தால் உலகையே தான் வெல்லலாமே  இலைமறை காய் போன்ற மாணவர் அறிவதனை

Read More

தாயுமானவன்!

- சித்ரப்ரியங்கா பாலசுப்ரமணியன் அன்னையவள் இல்லத்தின் குலவிளக்காய்த்தான் திகழ அப்பனாக உடன் இணைந்து அகல்விளக்காய் ஒளிர்பவனே அன்னை தந்தையாய் உனைத்தா

Read More