Posts Tagged ‘மீ. விசுவநாதன்’

Page 1 of 1512345...10...Last »

சிவபிரதோஷம் – “சிவனுடை அன்பகம்”

சிவபிரதோஷம் -
  மீ.விசுவநாதன் சிவனை வணங்கிடச் சிந்தை அமைதியில் தேர்ந்திடுமோ ? சிவனை நினைத்திடத் தேர்ந்தநல் ஞானமும் சேர்ந்திடுமோ? நமனை உதைத்தவன் நானினைக் கொல்ல நடுங்குவனோ ? இவனைத் திருத்திட இத்தனை காலமேன் என்சிவனே ! கருமைக் குழலுள் கருணை மழையினைக் கட்டியவா ! இருமை விழியால் எளியோர் வினைகளை நீக்கிடவா ! பெருமை கொடுக்கும் பெரும்பே(ர்) அடியவர் பெற்றவனே ! அருமை அடியேன் ... Full story

ஞானக் குருவி

மீ.விசுவநாதன்   கோடிகோடி பணத்தாலே - வீடு கோவிலாகக் கட்டி விட்டேன் நாடியோடி வருவதற்கு - என் நட்பின்கை நீட்டி வைத்தேன் அள்ளியள்ளித் தருவதற்கு - பெரும் அன்னதானக் கூடம் செய்தேன் வெள்ளிநிலா வெளிச்சத்தில் - கவி விளக்கங்கள் அறிந்து கொண்டேன் சித்திரங்கள் பலசெய்து - சுவர் சிரித்திடவே அழகு பார்த்தேன் மத்தளங்கள் மேளத்துடன் - இசை மன்மதனைப் பாட ழைத்தேன் சோலையென மரஞ்செடியால் - வீடு சுந்தரமாய் ஆக்கி வைத்து... Full story

“சிவ ஜோதி”

  சிவபிரதோஷம் "சிவ ஜோதி" மீ.விசுவநாதன் கோடிகோடி ஆண்டுகள் ஓடி -காலம் கொண்டாட்ட மாகவே செல்கிறது ஆடிஆடி ஆனந்த மாக - சிவம் அற்புதமாய் மோனமும் காக்கிறது தானதவ வேள்விகள் யாவும் - ஒரு தர்மத்தின் பேரிலே வாழ்கிறது வானமழைப் பூவினை பூமி - தன் வம்சங்கள் வேர்விடக் கொள்கிறது... Full story

ஸ்ரீராமன்

ஸ்ரீராமன்
                  மீ.விசுவநாதன்                         அவரைப்போல் ஒவ்வொரு நாழியும் - நான் ஆக நினைக்கிறன் அன்போடு சுவரைப்போல் ஆணவம் நின்றெனை - தினம் சுற்றி அடிக்குது வம்போடு !   நினைவெல்லாம் உத்தமப் பாதையை - நான் நேரே கடந்திட விழைகின்றேன் பனையளவாய்ப்  பந்தமும் பாசமும் - உடன் பற்றி இழுத்திடத் தவிக்கின்றேன் !   அரண்மனையின் வாழ்விலும் தாழ்விலும் -அவன் அமைதி அடைந்ததை அறிகின்றேன் முரண்பலவாய்க் கொண்டுள என்னுளே - ராம மூல ஒலியினை உணர்கின்றேன் !   தர்மமான  வாழ்வினைப் போற்றிட - இறை தானே ராமனைக் காட்டியது நிர்மலமாய் உள்ளமும் நின்றிட - ராம நீதி காப்பதே முக்தியது !     (இன்று 04.04.2017 ஸ்ரீ ராமநவமி) Full story

சிவன்போன்ற ரூபன்

    மீ.விசுவநாதன் எதிபாராத் திருப்பங்கள் தந்து எதிர்கொள்ள வைக்கின்ற சக்தி புதிர்போல இருக்கின்ற வாழ்வை புரிந்திடவே செய்கின்ற தாய்மை அதிராமல் மெலிதாகப் பேசி அன்போடு காக்கின்ற ஆசான் துதிகின்றேன் குருநாதர் தாளை துளிர்விடுமே ஆனந்த வேளை ! உள்ளென்று புறமொன்று பேசா உயர்ஞான சத்தியத்தின் ஜோதி புள்ளான அன்னத்தைப் போல பொலிவான கருணையினை மட்டும் அள்ளியள்ளித் தருகின்ற வள்ளல் அவர்தானே ... Full story

“தேசத்தை நேசி”

  மீ.விசுவநாதன் உதிரத்தைப் பாலாகத் தந்தாள் - தாய் உணர்வோடு தாய்நாடு என்னும் - நல் உயர்வினைச் சிந்தையில் வைத்தாள் ! அதிஞானம் பெற்றாலும் என்றும் - மன அகங்காரம் கொள்ளாத பண்பால் – உள அமைதியைப் போற்றிடு என்றாள் ! அதிராத வார்த்தையைப் பேசி -நீ அன்போடு தேசத்தை நேசி -என அறிவிலே தெளிவினைத் தந்தாள் ! புதிரான புவனத்தில் நித்தம் - புதுப் பூப்போலே ஆனந்த மாக - நீ... Full story

“ஸ்ரீ சிவரமணார்ப்பணம்”

மீ.விசுவநாதன் பிறப்பே இலாத உனக்காக - ஒரு பெரிய விழாவே நடத்துகிறேன்- உன் பேரையும் சொல்லிநா(ன்) ஆடுகிறேன் பிறப்பாய் எடுத்த ரமணரிடம் - உன் பித்தாய் உருகி வணங்குகிறேன் - ஒரு பேச்சுமே இல்லைதான் வாயடைத்தேன் இறப்பும் இனிதாய் இருப்பதற்கு - உன் எளிய ... Full story

சிவபிரதோஷம் – “என்னே நடிப்பு”

சிவபிரதோஷம் -
மீ.விசுவநாதன் ரவிவர்மா உன்னை விழுந்து வணங்காமல் - வெறும் உதவாக் கரைகளின் கால்களிலே - பெரும் உதவிகள் கேட்டே வணங்குகிறேன். தென்னை மரமாய் உயர்ந்தாலும் - பெரும் திருட்டுத் தனங்களைச் செய்கின்ற - தேசத் திருடரின் முன்னே கிடக்கின்றேன் . என்னே நடிப்பு பணத்திற்காய் - இங்கே இருக்கும் இழிந்தவர் செய்கின்றார் - இதை எப்படி ஈசா ரசிக்கின்றாய் !... Full story

ஒருஆயுள் கைதியின் கோரிக்கை

  மீ.விசுவநாதன் தேவைக்கு மேலொரு காசினைத் தேடினால் நான்குற்ற வாளிதானே! நாவைத்தான் கட்டிடா நானுமோர் நாட்டிலே பொய்கூறும் பிள்ளைதானே ! சேவைக்கு நெஞ்சிலே கொஞ்சமும் சிந்தனை செய்யாத கள்ளனானேன் ! சாவைத்தான் எண்ணிடா மானுடச் சாத்திரம் கூறுமொரு வேடனானேன் ! மாடாக நித்தமும் வேலைசெய் மாந்தரின் கூலியிலே சூடுவைதேன் ! கோடானு கோடியாய்ச் சூதினைக் கொட்டியே நல்லோரை நோகடித்தேன் ! கூடாத நட்பினால் ... Full story

கலைச்செல்வி ஜெயலலிதா

கலைச்செல்வி ஜெயலலிதா
  மீ.விசுவநாதன் கலைச்செல்வி ஜெயலலிதா நல்ல கீர்த்தி கற்பூர புத்தியுடன் துணிவும் கொண்ட தலைவியென தமிழ்நாட்டை ஆண்ட போதும் தரணியே மெச்சுகின்ற அம்மா வானார் ! அலையலையாய்ப் புதுத்திட்டம் போட்டு ஏழை அடிவயிற்றுப் பசிதன்னை போக்கி வந்தார்! நிலையெனவே அவர்புகழ்தான் ஓங்கி மக்கள் நெஞ்சினிலே பல்லாண்டு அம்மா வாழ்வார் ! Full story

காதோடு ஒரு கவிதை

  மீ. விசுவநாதன்   காகிதம் மேலே பறக்கிறது - பணக் காகிதம் போலே தெரிகிறது போகியாய்ப் போன மனிதனுக்கு - உள் புத்தியில் சூடு வலிக்கிறது (காகிதம் .....) இருட்டிலே கொட்ட மடிக்கிறது - ஒளி இருப்பதைப் பொய்மை மறைக்கிறது திருட்டிலே காலம் கடந்தவர்க்கு - இன்று திக்கெலாம் அச்சம் அடைக்கிறது (காகிதம் .....) பதுக்கிய செல்வம் கவலையென - தெருப் பாடகன் பாட்டு ஒலிக்கிறது செதுக்கிய சிற்பம் சிரிப்பதுபோல் - என்... Full story

தீபாவளி

தீபாவளி
  மீ.விசுவநாதன் வெற்றிக் களிப்புதான் தீபா வளியாம் - அக தீப ஒளியில் தெரிவதுவாம் ! நெற்றித் திலகமாய் நின்று நிலைத்து - அது நிறைந்த அன்பைப் பகிர்வதுவாம் ! பிள்ளைக் குணமெனக் கூடி மகிழ்ந்து- அது தினமும் அகிலம் சுற்றுவதாம்! கள்ளம் கபடமே இல்லா உறவாய் - இக் கலியை அழிக்கத் தோன்றுவதாம்! புதுமை பலவெனத் தேடித் பிடித்து - ... Full story

ஜெய் ஸ்ரீராம்

ஜெய் ஸ்ரீராம்
  மீ. விசுவநாதன் தருமத்தின் தோற்றமென இராமனையே காணும் தரணியிலே பிறந்ததற்குப் புண்ணியங்கள் செய்தோம் ! கருமத்தை, பக்தியினை, கருணையின் சார கல்யாண குணமான நட்பினது ஆழ உருவத்தைக் கண்டன்றோ உயிராக எண்ணி ஒவ்வொரு நொடியிலுமே உள்ளொளியைப் பெற்றுக் கருவத்தை அழிக்கின்றோம் ; கவலையையும் இன்பக் கடமையென ஏற்கின்றோம் ஸ்ரீராமன் பேரால் ! (1) மனிதனென ... Full story

அரிய பரிசு

அரிய பரிசு
  மீ. விசுவநாதன் போக்கிடம் காணாத போது புகலிடம் தந்தவரைப் போலே பூக்களைத் தூவியொரு பாதை போட்டவர் பேரென்ன தோழி ! தாக்கிடும் வன்பசியைப் போக்கத் தாய்யெனக் கைக்கொண்டு சேர்த்து ஆக்கிய நல்லுணவு தந்த அன்பினைப் போற்றுகிறேன் வாழி! மூடனாய் ஊர்சுற்றி வந்த முகத்தினை நேசமுடன் பார்த்துச் சூடனாய்க் கல்விதனைக் ... Full story

கலைவாணி

கலைவாணி
  மீ.விசுவநாதன் கற்கும் குணமே கலைவாணி ! கர்வம் துளியும் தலைகாட்டா சொற்ப அறிவும் கலைவாணி ! சுடரும் ஒளியாய் விரிவானாய் நிற்கும் கருணை கலைவாணி ! நிசமோ பொய்யோ உலகத்தில் அற்பப் பொருளின் உயிர்க்குள்ளும் ஆழ்ந்து கிடப்பாள் கலைவாணி ! புத்தம் புதிய மலர்போலே பூமி முழுதும் அவள்மாயை ... Full story
Page 1 of 1512345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.