Posts Tagged ‘மீ. விசுவநாதன்’

Page 1 of 1512345...10...Last »

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்”

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஐந்து பாலகாண்டம் நாரதர் சென்றதும் வால்மீகி கண்டதும் நாரதரின் நாமொழிந்த நல்லகதை கேட்டுள் பூரணமாய் வாங்கிக் கொண்டார் வால்மீகி ! அவரின்தாள் பணிந்துபின் அவரைவழி அனுப்ப தவயோகி நாரதரும் தான்மறைந்து போனார் ! சீடர்பரத் வாஜரைச் சேர்த்தழைத்துக் கொண்டு காடதனின் காட்சியினைக் கண்டுவரப் புறப்பட்டார் ... Full story

சிவபிரதோஷம் “ஆதிசக்தி வெள்ளம் “

சிவபிரதோஷம்
     மீ.விசுவநாதன்                                                                                                       ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (4)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: நான்கு பாலகாண்டம் ஸ்ரீராமன் சந்தித்த அனுமனும், சுக்ரீவனும் பம்பைநதிக் கரையில்தான் பணிவுமிக்க தூய பக்தனான அனுமனைப் பார்த்தான்ஸ்ரீ ராமன் ! தெம்புதுளிர் விட்டதுபோல் திருமுகத்தில் மெல்லத் தெரிந்ததுநல் நம்பிக்கை ! தேவிதனைத் தேட அன்புள்ள சுக்ரீவன் அரவணைப்பும் பெற்றான் ! அக்னிசாட்சி யோடவனும் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்”

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: மூன்று பாலகாண்டம் இலக்குவனும், சீதையும் உடன் வருதல் அண்ணனுக்குத் தொண்டாற்றி ஆதிமுதல் வாழும் அடக்கமிகு இலக்குவனும் அடவிக்குச் சென்றான் மண்மகளாம் ஜானகியும் வருங்காலம் உங்கள் வரமென்றே தன்கணவன் மனமொப்பச் சென்றாள்! எண்ணத்தில் பாசத்தை ஏற்றிய மன்னன் ஈடிலா தயரதனும் எல்லைவரை வந்தான் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (2)

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: இரண்டு பாலகாண்டம் ஆதிகவி வால்மீகியும் நாரதரும் (காப்பு) வில்லெடுத்த வீரன் விநயமிகு ராமகதை நல்லொழுக்கத் தீன்தமிழில் நான்சொல்லச் சொல்லெடுத்து நீதருவாய் சாரதையே ! நித்திலப் பேரொளியே ! சீருடன் என்னுள்ளே சேர். (8) சிருங்கேரி மாமலைவாழ் தெய்வதமே ! ஞானப் பெருங்கோவில் கொண்டவளே ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்”

களிப்பில் கவனம் கரையா திருக்க அளிப்பா(ய்) அகத்தி(ல்) அணுவின் துளியாய் அமுதனாம் ராம(ன்) அருளின் ஒளியை ! குமுதமாய்க் கும்பிடுவேன் கொண்டு. (2) கொண்ட அறிவோ குறைவு, மனத்திலே கொண்ட அளவோ குணராமன் கொண்ட தருமத்தின் உச்ச தரத்தி னுயரம் ! குருசித்த மென்றிதைக் கொள். (3) கொள்வதும் தள்வதும் கூடியோர் ஞானத்தின் உள்ளிருக்கும் ஆத்ம உபதேசம் ... Full story

சிவபிரதோஷம் – “சிவனுடை அன்பகம்”

சிவபிரதோஷம் -
  மீ.விசுவநாதன் சிவனை வணங்கிடச் சிந்தை அமைதியில் தேர்ந்திடுமோ ? சிவனை நினைத்திடத் தேர்ந்தநல் ஞானமும் சேர்ந்திடுமோ? நமனை உதைத்தவன் நானினைக் கொல்ல நடுங்குவனோ ? இவனைத் திருத்திட இத்தனை காலமேன் என்சிவனே ! கருமைக் குழலுள் கருணை மழையினைக் கட்டியவா ! இருமை விழியால் எளியோர் வினைகளை நீக்கிடவா ! பெருமை கொடுக்கும் பெரும்பே(ர்) அடியவர் பெற்றவனே ! அருமை அடியேன் ... Full story

ஞானக் குருவி

மீ.விசுவநாதன்   கோடிகோடி பணத்தாலே - வீடு கோவிலாகக் கட்டி விட்டேன் நாடியோடி வருவதற்கு - என் நட்பின்கை நீட்டி வைத்தேன் அள்ளியள்ளித் தருவதற்கு - பெரும் அன்னதானக் கூடம் செய்தேன் வெள்ளிநிலா வெளிச்சத்தில் - கவி விளக்கங்கள் அறிந்து கொண்டேன் சித்திரங்கள் பலசெய்து - சுவர் சிரித்திடவே அழகு பார்த்தேன் மத்தளங்கள் மேளத்துடன் - இசை மன்மதனைப் பாட ழைத்தேன் சோலையென மரஞ்செடியால் - வீடு சுந்தரமாய் ஆக்கி வைத்து... Full story

“சிவ ஜோதி”

  சிவபிரதோஷம் "சிவ ஜோதி" மீ.விசுவநாதன் கோடிகோடி ஆண்டுகள் ஓடி -காலம் கொண்டாட்ட மாகவே செல்கிறது ஆடிஆடி ஆனந்த மாக - சிவம் அற்புதமாய் மோனமும் காக்கிறது தானதவ வேள்விகள் யாவும் - ஒரு தர்மத்தின் பேரிலே வாழ்கிறது வானமழைப் பூவினை பூமி - தன் வம்சங்கள் வேர்விடக் கொள்கிறது... Full story

ஸ்ரீராமன்

ஸ்ரீராமன்
                  மீ.விசுவநாதன்                         அவரைப்போல் ஒவ்வொரு நாழியும் - நான் ஆக நினைக்கிறன் அன்போடு சுவரைப்போல் ஆணவம் நின்றெனை - தினம் சுற்றி அடிக்குது வம்போடு !   நினைவெல்லாம் உத்தமப் பாதையை - நான் நேரே கடந்திட விழைகின்றேன் பனையளவாய்ப்  பந்தமும் பாசமும் - உடன் பற்றி இழுத்திடத் தவிக்கின்றேன் !   அரண்மனையின் வாழ்விலும் தாழ்விலும் -அவன் அமைதி அடைந்ததை அறிகின்றேன் முரண்பலவாய்க் கொண்டுள என்னுளே - ராம மூல ஒலியினை உணர்கின்றேன் !   தர்மமான  வாழ்வினைப் போற்றிட - இறை தானே ராமனைக் காட்டியது நிர்மலமாய் உள்ளமும் நின்றிட - ராம நீதி காப்பதே முக்தியது !     (இன்று 04.04.2017 ஸ்ரீ ராமநவமி) Full story

சிவன்போன்ற ரூபன்

    மீ.விசுவநாதன் எதிபாராத் திருப்பங்கள் தந்து எதிர்கொள்ள வைக்கின்ற சக்தி புதிர்போல இருக்கின்ற வாழ்வை புரிந்திடவே செய்கின்ற தாய்மை அதிராமல் மெலிதாகப் பேசி அன்போடு காக்கின்ற ஆசான் துதிகின்றேன் குருநாதர் தாளை துளிர்விடுமே ஆனந்த வேளை ! உள்ளென்று புறமொன்று பேசா உயர்ஞான சத்தியத்தின் ஜோதி புள்ளான அன்னத்தைப் போல பொலிவான கருணையினை மட்டும் அள்ளியள்ளித் தருகின்ற வள்ளல் அவர்தானே ... Full story

“தேசத்தை நேசி”

  மீ.விசுவநாதன் உதிரத்தைப் பாலாகத் தந்தாள் - தாய் உணர்வோடு தாய்நாடு என்னும் - நல் உயர்வினைச் சிந்தையில் வைத்தாள் ! அதிஞானம் பெற்றாலும் என்றும் - மன அகங்காரம் கொள்ளாத பண்பால் – உள அமைதியைப் போற்றிடு என்றாள் ! அதிராத வார்த்தையைப் பேசி -நீ அன்போடு தேசத்தை நேசி -என அறிவிலே தெளிவினைத் தந்தாள் ! புதிரான புவனத்தில் நித்தம் - புதுப் பூப்போலே ஆனந்த மாக - நீ... Full story

“ஸ்ரீ சிவரமணார்ப்பணம்”

மீ.விசுவநாதன் பிறப்பே இலாத உனக்காக - ஒரு பெரிய விழாவே நடத்துகிறேன்- உன் பேரையும் சொல்லிநா(ன்) ஆடுகிறேன் பிறப்பாய் எடுத்த ரமணரிடம் - உன் பித்தாய் உருகி வணங்குகிறேன் - ஒரு பேச்சுமே இல்லைதான் வாயடைத்தேன் இறப்பும் இனிதாய் இருப்பதற்கு - உன் எளிய ... Full story

சிவபிரதோஷம் – “என்னே நடிப்பு”

சிவபிரதோஷம் -
மீ.விசுவநாதன் ரவிவர்மா உன்னை விழுந்து வணங்காமல் - வெறும் உதவாக் கரைகளின் கால்களிலே - பெரும் உதவிகள் கேட்டே வணங்குகிறேன். தென்னை மரமாய் உயர்ந்தாலும் - பெரும் திருட்டுத் தனங்களைச் செய்கின்ற - தேசத் திருடரின் முன்னே கிடக்கின்றேன் . என்னே நடிப்பு பணத்திற்காய் - இங்கே இருக்கும் இழிந்தவர் செய்கின்றார் - இதை எப்படி ஈசா ரசிக்கின்றாய் !... Full story

ஒருஆயுள் கைதியின் கோரிக்கை

  மீ.விசுவநாதன் தேவைக்கு மேலொரு காசினைத் தேடினால் நான்குற்ற வாளிதானே! நாவைத்தான் கட்டிடா நானுமோர் நாட்டிலே பொய்கூறும் பிள்ளைதானே ! சேவைக்கு நெஞ்சிலே கொஞ்சமும் சிந்தனை செய்யாத கள்ளனானேன் ! சாவைத்தான் எண்ணிடா மானுடச் சாத்திரம் கூறுமொரு வேடனானேன் ! மாடாக நித்தமும் வேலைசெய் மாந்தரின் கூலியிலே சூடுவைதேன் ! கோடானு கோடியாய்ச் சூதினைக் கொட்டியே நல்லோரை நோகடித்தேன் ! கூடாத நட்பினால் ... Full story
Page 1 of 1512345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.