தினைப்புனம்

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் தோழியோடு கையில் கவண் கல் கொண்டு தலைவி வந்தாள் தினைப்புனம் காவல் காக்க... குருவிகள் விரட்டப் பரண் மேலேறிப் பார்த்துப

Read More

பேரவஸ்தை

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன்  உன் நினைவிலிருந்து மனதைப் பிரித்தெடுக்கப் பூத்துக் குலுங்கும் கொன்றையை, குலை தள்ளிய வாழையை வயலை, மலையை பார்த்து நின்ற

Read More

காகமும் வாழ்வும் !

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன்  இரையுண்ணும் போதும் நிம்மதியற்றுத் தற்காப்புணர்வுடன் எச்சமயமும் பறக்கத்                         தயாராய் இருக்கும் காக

Read More

தேடல்

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொலைந்துபோன தன் மூக்குத்தியை இன்றைக்கும் தேடுகிறாள் பாட்டி… தினப்படிச் செயலென்று தேடுவதைத்

Read More

நினைவில் உறையும் வாசனைகள்!

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் சில வாசனைகள் நம்மை அதை - முன்பு எப்பொழுதோ நுகர்ந்த காலத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அச்சம்பவத்தின் நிழலுருவை மீட்டுத் தர

Read More

வன் கயிறு

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் துடித்த கயிறு அடங்கிய போது எதையோத் திறந்து எதுவோ போனது விறைத்த கழுத்தில் அழுந்தப் பதிந்த கயிற்றின் தடம் இருந்

Read More

என் செய்ய?

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் பணிமுடித்துக் களைத்து வீடுவந்து குளிக்கையில் நினைவு வருகிறது அன்று செய்ய மறந்த முக்கிய வேலை! மடிக் கணினி எடுத்துச்

Read More

கடலலை

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் எழுந்து விழும் அலைகளில் ஏழாமலை ஆணலை                                  ஆறு பெண்ணலைகள் தொடர்ந்து மீண்டுமொரு ஆணலை… ஆணல

Read More

மனக்காடு

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் நீ என்னை வெறுக்க வெறுக்க நான் எங்கோ விரும்பப் படுகிறேன் உன் வார்த்தைகள் என்னைக் காயப்படுத்தும் போதெல்லாம் அசரீரிபோல் எங

Read More

சிலவரிக் கவிதைகள்!

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் பறவைகளின் உடல் மறைக்கும் உடைத் தூவல்கள்... எப்பொழுது வரவேண்டுமென்று             மயிலிடம் கேட்கிறது மழைக்குமுன் சிறு

Read More

ஊர்க் காதல்!

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் தடகளப் போட்டியில் ஓடிவந்தவன் போல் துடித்ததென் இதயம் முதலில் உன்னைப் பார்த்ததும்… உன் கண்களால் என் நெஞ்சுள் நீண்ட நாட்

Read More

தெரியாதவைகள்

பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் வண்டுகள் தேனுறியும் போது மலர்கள் ரசிக்குமா? துடிக்குமா? பூமி துளையுற்று                                                 

Read More

சிக்னலில் குழந்தைகள்!

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் கையில் விலையுயர்ந்த கரடி பொம்மை வைத்து ஏ.சி. காரில் அம்மா மடியில் அமர்ந்து சிக்னலில் தெரு நோக்கும் குழந்தைத் தாயிடம்

Read More

மென்மைகள்!

-பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் அதிகாலை உதயத்தில் அரசமரத் தளிரிலை மென் காற்றில் அசைகையில் மரக்கிளையமர்ந்து அவசரமற்று செவ்வளை மூக்கால் உடலிறகு தூய்மை ச

Read More

யாழ் இழந்த பாணன்

பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் -   பாணனொருவன் புலம்பியபடி வந்து கொண்டிருந்தான் வழக்கமாய் அவன் கையில் வைத்திருக்கும் யாழை இழந்த புலம்பலது தன் மூ

Read More