மழையும் மெளனமும்!

-கே. ரவி மெளனத்தைக் குடையாக விரித்துக் கொண்டு மழைமேகம் நடந்துவரக் காற்று வந்து கெளரவமாய்க் கைப்பிடித்துக் கூட்டிச் செல்ல    ககனத்தில் ஒருபாதை த

Read More

ஆண்டுக் கணக்கா யுகக்கணக்கா?

-கே. ரவி ஆண்டுக் கணக்கா யுகக்கணக்கா தோண்டத் தோண்ட வளர்கிறதே வானும் புவியும் பிரிந்த போது நானும் நீயும் பனியும் தீயும் கடல்பி ரிந்து கலைந்த போது

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் – 50

-- கே.ரவி. சொற்களுக்குள் ஏறிக் கொண்டேன். என்ன செய்யப் போகிறாய்? தம்பி, உனக்கும் எனக்கும் பதில் சொல்லவே வந்தது ஒரு கவிதை, 1978-ல்: என் சொற்களுக்க

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் (50)

கே. ரவி   சொற்களுக்குள் ஏறிக் கொண்டேன். என்ன செய்யப் போகிறாய்? தம்பி, உனக்கும் எனக்கும் பதில் சொல்லவே வந்தது ஒரு கவிதை, 1978-ல்: என் சொற்க

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் – 49

கே.ரவி புயல் வந்ததா, முயல் வந்ததா? ஒன்றும் வரவில்லை தம்பி. காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். காலம் மட்டும் நிற்காமல் ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறது. நான் காத்துக்

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் (48)

கே.ரவி என் நூல்களை அனுப்பியதுமே படித்து விட்டுத் தம் கருத்துகளைக் கடிதங்களாக எனக்கு அனுப்பிய சான்றோர் பெருமக்களில், லலிதா பாரதி அம்மையாரையும், நா

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் – 47

கே. ரவி "அப்ப, கணம் என்பது ஒரு நிமிடத்தை விடக் குறைவான நேர அளவா?" சிகாமணி கொட்டாவி விட்டுக் கொண்டே கேட்டதும் தலையில் அடித்துக் கொள்கிறேன். தலைதானே சி

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் – 46

கே. ரவி என்ன, வக்கீல் புத்தியைக் காட்டி விட்டேனோ? கட்சி பேசுவது, சாட்சி சொல்வது என்றெல்லாம் பழக்க தோஷத்தில் எழுதி விட்டேனோ? சாட்சி சொல்வது என்றதும்

Read More

வெற்றிப் பத்து

கே.ரவி [ரமணனும், சு.ரவியும் நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களும் மாறிமாறிப் பெய்யும் கவிமாரியில் நனைந்து, நெகிழ்ந்து, குளிர்ந்து வீரமாகாளி, விண்ணும் மண்ணும்

Read More

தோகமயில் ஒண்ணு!

கே. ரவி   "(சிற்றுந்தில் பயணம் செய்த போது, என் தோளில் சாய்ந்த படி அவள் தூங்கிவிட்டாள். என் மனம் பாடியது. ஓ! அது நிகழ்ந்தது ஏறக்குறைய இருபத்

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் (45)

கே. ரவி என்னைய்யா இது, சோகத்தைக் கூட ரசிக்கணும்னு சொல்றீக! ஏன் ரசிக்கக் கூடாது. இலக்கிய ரசனை என்பது சந்தோஷ சமாச்சாரம் மட்டுமே என்பது தப்புக் கணக்குத

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன்! (44)

கே. ரவி இப்பொழுதெல்லாம் கவிஞன் என்று ஒருவன் தன்னைச் சொல்லிக் கொண்டால், மரபுக் கவிதைகள் எழுதும் கவிஞனா, இல்லை, புதுக்கவிதைகள் எழுதும் கவிஞனா என்ற கே

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் (43)

கே.ரவி 'கடவுள் உண்டா, இருந்தால் காட்டு' என்று வெறிகொண்டு அலைந்த நரேந்திரனையும் நான் பார்த்ததில்லை. அவனுக்குத் தொடுகுறி மூலமாக அநுபூதி தந்து, அவனை விவ

Read More

மாண்டலின் ஶ்ரீநிவாஸ்

கே. ரவி   மாண்டலின் ஶ்ரீநினிவாஸ் மாண்டனன் என்பதா மன்புகழ்ப் பொன்னுடல் பூண்டனன் என்பதா   வேண்டலின் வேண்டாமை வித்தாகும் முக்திக

Read More

காற்று வாங்கப் போனேன் – (42)

கே. ரவி இதுவரை மெளனமாக இருந்த புத்தி சிகாமணி கேட்கிறான்: "நீ என்ன சொன்னாலும் சரிப்பா, ஆனா நான் இல்லாம, அதாவது புத்தியைப் பயன்படுத்தாம, ஒரு கவிதை எழுத

Read More