சிகரம் நோக்கி . . . . . (20)

--சுரேஜமீ.   நேரம்   உழைப்பின் அருமையை அறிந்தவர்கள் நேரத்தின் தன்மையை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள்! ஒவ்வொரு நிமிடமும் வாழ்வின் அர

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ மழலைமுன் ஆற்றாமை காட்டல் அறிவன்று வாழ்வின் ஒளியாய் வந்தது - வள்ளுவம் சொல்தினம் பாடம் இயல்பு மாறிப்                     பழக்கிடும் உ

Read More

சிகரம் நோக்கி . . . . . . (15)

சுரேஜமீ எண்ணங்கள்   பிறந்ததன் பயனை வாழ்வு சொல்லவேண்டுமெனில், வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என தீர்மானிப்பது நம் எண்ணங்கள்தான் என்பதை அறியு

Read More

சிகரம் நோக்கி …. (17)

சுரேஜமீ உணர்ச்சி வயப்படுதல் பொதுவாகவே இந்தியர்கள் குறிப்பாகத் தமிழர்கள் உணர்ச்சி மிக்கவர்கள் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. எங்கு மனிதம் இருக்கிறதோ, ப

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ வேலையும் நல்ல வேளையும் கூடிவரும் மேலவன் தானெழுதி வையகம் தந்திட்டத் தூயநூல் வள்ளுவம் பற்றிடக் காண்பீர்                மெய்யென வாழும் உல

Read More

சிகரம் நோக்கி …. (16)

சுரேஜமீ நட்பு சிறுவயதில் பள்ளிப் பாடத்தில் ஒரு கதை உண்டு. ராமு சோமு என்று இரு நண்பர்கள் காட்டு வழியே பயணம் செய்வார்கள். பயணத்தின் ஊடே ஒரு கரடி

Read More

சிகரம் நோக்கி (15)

சுரேஜமீ குடும்பம்   வாழ்வில் வெற்றியடைய வேண்டும் எனக் கனவு காணும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அதற்கான தளத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் ஒப்பற்ற கள

Read More

சிகரம் நோக்கி (14)

சுரேஜமீ பெண்மை பெண்ணினம் இல்லாதிருந்திருந்தால் மண்ணில் ஏது வாழ்க்கை? ஒரு நிமிடம் எண்ண ஓட்டத்தை சற்றே நிறுத்தி, உங்களைச் சுற்றி இருக்கும் பெண்களை

Read More

கன்னித்தமிழும் கண்ணதாசனும்

--சுரேஜமீ. கன்னித்தமிழும் கண்ணதாசனும் தமிழ் மொழியின் ஆற்றல் பன்நெடுங்காலமாகத் தன்னைப் போற்றியவர்களுக்கு அடைக்கலம் தந்தது மட்டுமல்ல, அழியாப்

Read More

இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள் இஸ்லாமியச் சகோதர சகோதரிகளுக்கு!

-சுரேஜமீ  மறையோதி நாளும் தொழுவர் மானுடத் தின்நலம் பேணியே மகத்தான நன்னாள் இறைத்தூதரே மாண்பு களைத்தாரும் என்றும்!  பிறைகண்டு நோன்பெடுத்த எங்கள்

Read More

சிகரம் நோக்கி (13)

சுரேஜமீ மனம் இந்த உலகில் வடிவமில்லாத ஒன்று, கண்ணுக்குப் புலனாகாத ஒன்று, கடவுள் என்ற கருப்பொருளுக்கு இணையான ஒன்று, பிறப்பின் ஆழத்தை ஒவ்வொரு மனிதன

Read More

இதுதான் வாழ்க்கை. இதுதான் பயணம்…. இவர் போல் வாழ இனி யார் வருவார்?

சுரேஜமீ எம்.எஸ்.வி. எனும் இசை மண்ணிலிருந்து விண்ணுக்குச் சென்றிருக்கிறது! என்ன சொல்ல? எதைச் சொல்ல? வாழ்வில் எத்தனையோ பேருக்கு ஒளி கொடுத்த விளக்கு,

Read More

வள்ளுவ மாலை

- சுரேஜமீ​​ மிகைச்சூடும் சூழ்வறட்டும் தாங்கா முடிவினிலே மாண்டிடும்  வாழ்விந்த மண்ணில் - நிலத்தை மீட்டெடுக்க வள்ளுவம் போற்றிடு நாளும் மனிதம் சே

Read More

சிகரம் நோக்கி (12)

சுரேஜமீ தெளிவு இன்றைய குழந்தைகள் பலருக்கும் ஒற்றைக் குறிக்கோளாக இருப்பது, ஒன்று பெற்றவர்களின் எண்ணத் திணிப்பு; அல்லது சக மனிதத் திணிப்பு! என்று

Read More

வள்ளுவ மாலை

   சுரேஜமீ​​ மேல்நீர் நிலைவாரா மண்ணில் கானழிக்க ஏர்பிடிக்கும் கைகள் இயந்திரம் நோக்கின் வருமுலகில் உண்ணும் உணவேது - வள்ளுவம் நெறி

Read More