அறிந்துகொள்வோம் – 25 (’மனோன்மணீயம்’ பெ. சுந்தரம் பிள்ளை)

-மேகலா இராமமூர்த்தி சுந்தரத் தமிழால் சிந்தை கவர்ந்தவர்! ’தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்’ என்றார் பாவேந்தர். அந்த அமுதத்தமிழின் சுவையினை முக்கனிகள்போல் ம

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி (39)

பவள சங்கரி அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! வணக்கம். கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் படமொன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் திறமை கொண்டவரா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 38-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. துளசிதாசனின் புகைப்படத்தை இவ்வாரத்தின் படக்கவிதைப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுத்துத் தந்திருப்பவர் திருமதி. சாந்தி மாரியப்பன்.

Read More

அறிந்துகொள்வோம் -24 (காப்பியக் கவிஞர் ஹோமர்)

-மேகலா இராமமூர்த்தி காலத்தை வென்ற கவின்மிகு காவியங்கள்! மேற்குலகில் கலை, இலக்கியம், நாகரிகம், பண்பாடு, தத்துவம் போன்ற துறைகளின் தாயகமாய்த் திகழ்ந்தவ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி (38)

பவள சங்கரி அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! வணக்கம். கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் படமொன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் திறமை கொண்டவரா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 37-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான ஒளிப்படத்தை எடுத்திருப்பவர் திருமிகு. அமுதா ஹரிஹரன். இப்படத்தைப் போட்டிக்குத் தேர்வுசெய்து தந்தி

Read More

அறிந்துகொள்வோம் – 23 (மாகவி மில்டன்)

-மேகலா இராமமூர்த்தி வையம் போற்றும் வரகவி! “அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது; மானிடராய்ப் பிறந்த காலையின் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது” என்ற

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி (37)

பவள சங்கரி அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! வணக்கம். கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் படமொன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் திறமை கொண்டவரா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 36-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இந்தவாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான புகைப்படத்தை எடுத்திருப்பவர் திரு. எல். சரவணன். இப்படத்தைப் போட்டிக்குத் தெரிவுசெய்து தந்திருப்

Read More

அறிந்துகொள்வோம் – 22 (சிந்தனையாளர் ரூசோ)

-மேகலா இராமமூர்த்தி இருபுரட்சிகளுக்கு வித்திட்ட ஒருவர்! சமூகம் என்ற மக்கள்தொகுதியின் சிந்தனையானது காலந்தோறும் சிறிதளவேனும் மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி (36)

பவள சங்கரி அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! வணக்கம். கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் படமொன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் திறமை கொண்டவரா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 35-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. ராம்குமார் ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்துள்ள இப்புகைப்படத்தைப் இவ்வாரப் போட்டிக்குத் தேர்வுசெய்துள்ளார் திருமதி. சாந்தி மாரியப்பன்.

Read More

அறிந்துகொள்வோம் -21 (பரிதிமாற் கலைஞர்)

-மேகலா இராமமூர்த்தி தமிழ்வானில் ஒளிரும் எழிற்பரிதி! தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்தும் உணர்ந்திடும் சூழ்கலைவாணரும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணரமுடியாத தொன

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி (35)

பவள சங்கரி அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! வணக்கம். கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் படமொன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் திறமை கொண்டவரா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 34-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இவ்வாரப் போட்டிக்கான புகைப்படத்தை எடுத்திருக்கும் திரு.யெஸ்ஸெம்கே-வுக்கும், இதனைப் போட்டிக்கு ஏற்றது எனத் தேர்ந்தெடுத்துத் தந்திர

Read More