அன்றும்…இன்றும்!

மேகலா இராமமூர்த்தி இடும்பைக் கஞ்சாது இன்னலில் துவளாது நாட்டுக் குழைத்தனர் அன்று! - (தம்) குடும்பம் செழிப்பதே கொள்கையென் றானபின் மற்றோரை மறந்தனர்

Read More

ஆழ்வார்கள் வரிசையில் அடிகள்!…

மேகலா இராமமூர்த்தி குடிமக்கள் காப்பியமாக இன்றளவும் கோலோச்சும் சிலப்பதிகாரத்தில்  இளங்கோவடிகள் பேசாத பொருளில்லை; பாடாத தெய்வமில்லை எனுமள

Read More

பாவேந்தர் வாழ்த்துப்பா!

  மேகலா இராமமூர்த்தி   அறத்தைப் பாடிய அறிஞனின் இளவலாய் அற்புதப் பாக்களைப் படைத்தவன் – அவன் திறங்கண்டு வியந்திட்ட தமிழுமே

Read More

மனமே மகிழ்ச்சி கொள்!….

மேகலா இராமமூர்த்தி மனித வாழ்க்கையின் வெற்றியே அவர்தம் எண்ணத்தின் வலிமை கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகின்றது எனலாம். உற்சாகமும், தன்னம்பிக்கையும் மனத்தில் ந

Read More

பாடுபொருள்!

  மேகலா இராமமூர்த்தி   (எழுது)கோலைக் கையில் பற்றிய படியே கவிபாடு பொருள்தனைச் சிந்தித் திருந்தேன்! காலைக் கதிரோன் ஒளிமுகம் காட

Read More

தாமரை நெஞ்சம்

மேகலா இராமமூர்த்தி கடற்கரையில் தனியே அமர்ந்திருந்த  தாமரை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடியே பதட்டத்தோடு  காணப்பட்டாள். கடலிலிருந்து எழும்பி வந்த ஓர் அலை

Read More

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி இயற்கையின் படைப்பில் மனித இனம் மட்டுமே சிந்திக்கும் ஆற்றலைத் தன்னகத்தே கொண்டதாய் விளங்குகின்றது. ஏனைய உயிரினங்களுக்கு அத்தக

Read More

இணையற்ற இறைக்காதல்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி சைவத் திருமுறைகளைப் பன்னிரெண்டாகப் பகுத்துள்ளனர் அருளாளர்கள். அவற்றில் பன்னிரெண்டாம் திருமுறையாக இடம்பெற்றிருப்பது சேக்கிழார்

Read More

நாதனைக் கண்டேனடி!

  மேகலா இராமமூர்த்தி   இடது பதம்தூக்கி ஆடியே என்னுளத்தில் இன்பகீதம் இசைத்தா னடி! விடமுண்ட கண்டனாம் விண்ணுலக வேந்தனாம் விந்

Read More

பாவையர் முன்னேற்றத்தில் பாவேந்தரின் பங்கு!

மேகலா இராமமூர்த்தி சங்க காலத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும், கல்வியறிவும் நிரம்பப் பெற்றவர்களாய்ப் பெண்கள் விளங்கினர் என்பது சங்கப் புலவர்களாய் அவ்வைய

Read More

ஆதிரையின் தீர்மானம்

மேகலா இராமமூர்த்தி பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்த ஆதிரை தன் கைக்கடிகாரத்தைப் பார்த்தாள். அது நேரம் காலை 8:30 எனக் காட்டியது. “என்ன இது? எப்போதும்

Read More

மஞ்சளைப் போற்றுதும்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி இந்தியா ஆன்மிகத்தில் உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் முன்னோடியாய் விளங்குவதுபோல் அறிவியலிலும் விளங்கி வருகின்றது எனலாம். ஆம்..நம் ம

Read More

எது கவிதை?

மேகலா இராமமூர்த்தி சிந்தனை விதையைச் சிந்தையில் விதைத்தால் எண்ண மென்றொரு எழுச்சியின் விளைவாய் வந்து விழுந்திடும் வார்த்தைகள் அன்றோ சந்தக் கவிதையா

Read More