குறளின் கதிர்களாய் – 278

செண்பக ஜெகதீசன் சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்குஞ் சூதின் வறுமை தருவதொன் றில்.                                      - திருக்குறள் -934 (சூது)   ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 84

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 84. பேதைமை குறள் 831: பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின் ஏதங்கொண் டூதியம் போக விடல் பேதைமைங்கது என்னன்னு கேட்டா நமக்கு நல்லது செய்யுதத

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 83

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 83. கூடா நட்பு குறள் 821: சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை நேரா நிரந்தவர் நட்பு மனசார இல்லாம வெளிஒலகத்துக்கு சேக்காளிமாரி நடிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 82

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 82. தீ நட்பு குறள் 811: பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது மனசால உருக்கமா இருக்கமாரி பசப்புதவங்களோட ச

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(277)

செண்பக ஜெகதீசன் சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி துலையல்லார் கண்ணுங் கொளல். - திருக்குறள் -986 (சான்றாண்மை) புதுக் கவிதையில்... சால்பாம்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 80

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 80. நட்பாராய்தல் குறள் 791: நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு ஒருத்தரப் பத்தி சரியா தெரிஞ்சிக்கி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(276)

செண்பக ஜெகதீசன் பண்புடையார் பட்டுண் டுலக மதுவின்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மன். -திருக்குறள் -996 (பண்புடைமை) புதுக் கவிதையில்... பண்புடையாரோடு பொ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 78

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 78. படைச் செருக்கு குறள் 771: என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை முன்னின்று கல்நின் றவர் ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(275)

செண்பக ஜெகதீசன் நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்  யாதொன்றும் கண்பா டரிது -திருக்குறள் -1049 (நல்குரவு) புதுக் கவிதையில்... அனைத்தையும் எ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 77

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  77.படை மாட்சி குறள் 761: உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை எல்லா  வக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 76

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 76.பொருள் செயல்வகை குறள் 751: பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்ல தில்லை பொருள் தகுதியில

Read More

திருவள்ளுவர் யார்?

மாலன் நாராயணன் "புகையை நம்பி உணவை வெறுக்கும் மனிதர்களை இந்த ஒரு விஷயத்தில்தானா பார்க்கிறோம்?" - பாரதியார் (சுதேசமித்ரன் 25.11.1915) திருவள்ளுவர

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 75

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  75.அரண் குறள் 741: ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்  போற்று பவர்க்கும் பொருள் படையெடுத்

Read More