அண்ணாகண்ணன் யோசனைகள் 46 – மின் கம்பங்கள், மின் வடங்களுக்குப் புது வடிவம்

ஒவ்வொரு புயலின்போதும் ஏற்படும் சேதங்கள் கணக்கில் அடங்கா. முக்கியமாக, மின் கட்டுமானம் முழுவதுமாகச் சிதைகிறது. மின் கம்பங்கள் முறிந்து விழுகின்றன. மின்

Read More

Q&A: Separators in Tamil numbering system

My answer to Devanathan Rengachari on the use of separators in Tamil numbering system.   (அண்ணாகண்ணன் யூடியூப் அலைவரிசையில் இணைய, இங்கே சொட

Read More

அண்ணாகண்ணன் யோசனைகள் 45 – புலம்பெயர் தொழிலாளர் இடர் தீர

நடந்தே கடப்பேன் எனது துயரை என்பது போல, ஒரு முரட்டுத் துணிச்சலுடன் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நடக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். அவர்களின் முடிவு சரிதானா? அவர்களுக்

Read More

அண்ணாகண்ணன் யோசனைகள் 44 – வீட்டிலிருந்தே உற்பத்தி, வீட்டிலிருந்தே சேவைகள்

ஊரடங்கால், பொது முடக்கத்தால் நாம் வீட்டில் முடங்கித்தான் கிடக்க வேண்டுமா? பணியாற்ற முடியாதா? பொருளீட்ட முடியாதா? வீட்டிலிருந்தே வேலை என்பது போல, வீட்ட

Read More

Annakannan Ideas – 38

How mosquitoes are biting us, little away from the reach of our hands? Mostly in back body, back arms, legs, thighs, forehead, neck... etc? I was wond

Read More

Annakannan Ideas – 37

Got a call from this number; an usual automated voice call for marketing & promotion of a credit card. When I cut the call, got an idea. Mobile

Read More

Annakannan Ideas – 36

Dr.Annakannan After a heavy rain yesterday, I had a ride on my two-wheeler from Guindy to Tambaram on the GST road, Chennai. I was passing through

Read More

Annakannan Ideas – 35

Annakannan Recently travelled in a bypass road (Chennai Ambattur to Tambaram) after 11 PM. Witnessed a police patrol vehicle crossing me. Understood

Read More

Annakannan Ideas – 33

Dr.Annakannan Today when I came across a road junction, there is no signal, every vehicle is trying to go first with speed and hurry. More noises,

Read More