சொர்க்க வாசல் ?!

வாசலில் செம்மண் கோலமிட்டால் வருபவர்க்கு சொர்க்க வாசல் ஓசையில் மணியுடன் கதவுகள் திறந்தால் வந்த‌வர்க்கு சொர்க்க வாசல் வாவென் றழைக்க அன்பர்கள் இருந்தால

Read More

செம்பொன் சோதீசன் பதிகம்

(இலாலாப்பேட்டை, குளித்தலை கரூர் இணைக்கும் சாலையில் உள்ளது. எனது இளம்பிராயம் அங்கு தான் அனுபவிக்கப்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பணியில் கோயில் இடம்மாறி ப

Read More

மகாகவி பாரதியும் மெகா தொடர் பாரதமும் (பண்டார பாட்டு – 2013)

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே இலவசங்கள் பெற்றும் மாற்றி ஓட்டுபோட்ட போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே வாக்குறுதி அத்துனையும

Read More

கண்டேன் கண்டேன் காண்கின்றேன்

கண்டேன் கண்டேன் காண்கின்றேன் கண்களுக்கினியானய் காதற்பெருக்கினால்() வண்டுகள் விழியத‌னாற் மனங்குடைந்தான் உண்டுகள் அதரங்கள் வழிந்திட அழைக்கிறான் கண

Read More

அணிந்தே ஆடடி “தீபாவளி”

வல்லமையாளர்களுக்கு எம் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். பட பட பட்டாசு இடபுறம் படபடப்புடன் பலர் வலபுறம் வெடி வெடி வெடியென இடபுறம் வெடியால் செவிட

Read More

குடியரசின் தீபாவளி

தீபமெல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்த தீபாவளி வருக தெய்வமெல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து அருளாசி தருக விலைவாசிகளும் விஷதூசிகளும் வரிவேசிகளும் அரசாணைகளும் நாட்டிற்க

Read More

மறுக்காது கீதைப்படி

சத்திய மணி   எதுவும் அறியாதது போலொரு குழந்தை எனைப் பார்த்து சிரிக்கின்றது அதில் ரகசியம் இருக்கின்றது இதழோரம் இருக்கும் நவநீத வெளுப்பு ச

Read More

கல்யாணமோ கல்யாணம்

சத்திய மணி   கல்யாணமோடு கச்சேரி வருமே கலகலப்பு கல்யாணமோடு கலாட்டா த‌ருமே சலசலப்பு இதில் கண்காட்சி அணிகளும் அணிவகுக்கும் இதைக் கண்டுக்காத

Read More

கீதை உரைக்க வந்தேனே

  சத்தியமணி கொடுப்பதும் நானே கொள்வதும் நானே இடையினில் உமதென்று சொல்வது வீணே மறைப்பதும் நானே தெரிவதும் நானே மறந்தாய் மனிதா! உன் மனதிலும்

Read More