கவிதை மனம்

காயத்ரி பூபதி அழுகின்றேன், சிரிக்கின்றேன் கோபத்தில் கொந்தளிக்கின்றேன் புரட்சியாய் பொங்கி எழுகின்றேன் அமைதியாய் நடக்கின்றேன் ஆனந்தத்தில்

Read More

நடை பயில்வாய் மகளே !

காயத்ரி பூபதி சிந்தை முழுக்க நிறைந்தவள் சின்னஞ் சிறு குழந்தை யவள் சிறு நுதல் பேரொளியாய் குவி இதழ் குறு நகையாய் பூப் போன்ற புன்னகையால் அன்றலர

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 73 – இன் முடிவுகள்

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் ஷாமினி. இதனை போட்டிக்கு தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப்ளிக்கர் குழும

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 72 – இன் முடிவுகள்

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் பிரபு வெங்கட்ராமன். இதனை போட்டிக்கு தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 71 – இன் முடிவுகள்

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் சாந்தி வீ ஜே. இதனை போட்டிக்கு தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப்ளிக்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 70 – இன் முடிவுகள்

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் கோகுல்நாத். இதனை போட்டிக்கு தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப்ளிக்கர் குழ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 67 – இன் முடிவுகள்

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் ஆதித்ய நாகராஜ். இதனைப் போட்டிக்கு தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப்ளிக

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 66 – இன் முடிவுகள்!

காயத்ரி பூபதி இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கான படத்தை எடுத்துத் தந்திருப்பவர் இராமலெஷ்மி. இதனைப் போட்டிக்குத் தேர்வு செய்து தந்தவர் வல்லமை ஃப்ளிக்க

Read More