வாழியே தமிழே நீயும் !!

உலக கவிஞர்கள் தினமென்று தொலைக்காட்சி படித்தது உலக கவிஞர்கள் தினமின்று மனசாட்சி இடித்தது உலக கவிஞர்கள் தினம்-என்று வல்லமை விரைந்தது - மனம் உலக கவ

Read More

அந்த வருடம், புதிய வருடம்

சத்தியமணி வருவது யாரோ??...புது வருடமா!! தருவது தானோ ?? இனிய வரமா!! முகங்களைப் பார்த்து முறுவல் பெறுமா? உறவுகள் கூடி விருந்து தருமா? எந்நேரமும

Read More

அம்மா இல்லாத தீபாவளி 

அம்மா இல்லாத தீபாவளி  அதுவே ஆறாதத் தீராவலி  உணர்ந்தவருக்குத் துயர் தெரியும்  உணராதவர்க்கு இனி புரியும்  முப்பது நாட்கள் முன்னிருந்தே  முதலாம் ம

Read More

பொறித்துப் படி

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எத்தனைக்  கொடுமையிது எத்தனைக்    கொடுமையிது இத்தருண  மிங்கே அத்தனைக்  கடுமையிது      அத்தனைக்   கடுமையிது   

Read More

தாய்மையே ! வெண்த்தூய்மையே !!

(கலி விருத்தம் ) தாயுமானவள்  தாரமானவள் தங்கையானவள்  அன்பினோடும் சேயுமானவள்  சேமமானவள்  சீருமானவள்    பண்பினோடும் வாயுமானவள்   வாசியானவள்  வாழ

Read More

நிறையாய் வளராய்

இனிய ஆசிரியர் (குரு) தின வாழ்த்துகள்   புவியாய் கதிராய் மதியாய் வெளியாய் நிலமாய் நீராய் தீயாய் காற்றாய் மலையாய் நதியாய் ஒலியாய் ஒளியாய்

Read More

என்னதவம் செய்தனையோ!-இரங்கற்பா

சத்தியமணி   அன்னல் அட்டல் பிஹாரி !! சினத்தையும் சிரிப்பால் சொன்னவர் இன்றுயில்லை சிரத்தையும் சிரசில் கொண்டவர் இன்றுயில்லை சிறப்பிலும் அ

Read More

இரங்கற்பா – கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்……

கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்...... உதய சூரியன் மறைந்து விட்டது தமிழ் இதய காவியம் இறந்து விட்டது பதிய வைத்தவை படர்ந்து வளர்ந்தவை விதியெனும் சொலில்

Read More

திருடி விட்டான்

சத்தியமணி   திருடி விட்டான் ஒருவன் நெஞ்சத்தினை திருடும் காதலில் வஞ்சத்தினை கேட்டால் தருவேனே உள்ளத்தினை - கண்ணா திரும்ப தரவேண்டாம் கள்ளத்

Read More

நமக்கு நாமே எதிரிகள்

 சத்தியமணி   நமக்கு நாமே எதிரிகள் நாம்தான் தேச துரோகிகள் உண்மையில் குற்றவாளிகள் உணர்ந்தால் இலை பிரதிவாதிகள்   நிறங்களை இனங்க

Read More

கலாம் உனக்கு சலாம்

சத்தியமணி கலமென்று விரைந்தாய் கலாமென்று உரைத்தாய் காலமென்று கரைந்தாய் காலார துயின்றாய் இருக்கின்ற போதுன்னை எத்தனை பேர் அறிந்தார் இல்ல

Read More

ஆடுகிறான் நடராசன் ஆடுகிறான்

சத்தியமணி ஆடுகிறான் நடராசன் ஆடுகிறான் அருளுடன் பரவசமாய் ஆடுகிறான்   அம்பலத் திறைவன் ஆடுகிறான் அமரர் பதிஈசன்   ஆடுகிறான் - திரு ஆதிரை நந்நாளி

Read More

என்றென்றும் புத்தாண்டு

சத்தியமணி பதினாறு பெறுவதற்கு புவியிலே இன்புறவே பதினைந்து வருவதற்கு பல்லாண்டும் பாடுகிறார் பதினான்கை புதிப்பிக்க‌ பதினைந்து களிப்புறவே

Read More

கண்ணன் வந்தான்

கண்ணன் வந்தான் ! இங்கே கண்ணன் வந்தான் !! தாய்மை ஏக்கந்தனை தீர்க்கவென கண்ணன் வந்தான்() வல்லமையின் மின்வலையில் கண்ணன் வந்தான் வாழ்த்துகளை அள்ளிதர

Read More