கவிவருத்தம் தந்த கலிவிருத்தம்

கொடியேறி குடையாகி அடியேற்றி மகமாயி கொடிதான கொரானா மகிடனாய் வதமேவ படியேறி மருந்தாகி பரவாத படியாக குடியேறி வந்தாளே குவலயம் காக்கும்படி ஓங்கார ஒள

Read More

மோகனக் கவிஞனுக்கு கவிதாஞ்சலி

சத்தியமணி புன்னகை யிருக்க பூமிக்கு சிரிக்கவழிச் சொன்னவன் சென்று விட்டான் .......1 நகைப்பினில் மின்னல் தெறிப்பவர் கண்டு திகைப்பது வைகுந்தமோ சொல

Read More

அமைதிக்காக …அமைதியாக!!

சத்தியமணி இலங்கைக்கு இன்று ? இதுபோல் எத்தனையோ அன்று ? வலக்கைக்குப் புரியும் இடக்கைக்குத் தெரியும் ? எதுவரை போகும் ? எப்போது முடியும் ? எத்துணை வ

Read More

முப்பெரும் தேவியர்

(வஞ்சித்துறை ) மலைமகள் ஆதியாம் முதல் பாதியாம் இவள் மீதியாம்    சிவம் தூதியாம்   பணி! அலைமகள் நாரணன்  மலர் தாரணம்   இவள் காரணம்   அரி

Read More

அப்பா (1998)

நிறுத்திச் சொன்னால் பாசம் தெரியும் அழுத்திச் சொன்னால் அர்த்தம் அறியும் மெதுவாய்ச் சொன்னால் கடினம் புரியும் பணிவாய்ச் சொன்னால் கருணை விரியும் கத்தி

Read More

தீபாவாளி 2015

with Music Video லா லா லா லல்லா லா லா லா லல்லா யா யா யா யாயா தீபாவாளி லா லா லா லல்லா லா லா லா லல்லா யா யா யா யாயா தீபாவாளி   கங்கை நத

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

திவாகர் நமது பாரதம் வாத விவாதங்களுக்குப் பெயர் போனது. அந்தக் காலங்களில் செய்யப்பட்ட விவாதங்கள் அனைத்துமே நல்ல நெறிக்கே இறுதியில் அழைத்துச் சென்றன என்

Read More

அன்பைத் தந்து இறையாகு

  சத்திய மணி கொதித்து நீயும் முகிலாகு குளிர்ந்து  நீயும் மழையாகு விதையில் இருந்து மரமாகு கனிகள் உதிர்ந்து விதையாகு   கர

Read More

பாடுங்கள் தமிழாள் வாழ!

  சத்தியமணி வாருங்கள் பலகோடி சேர மகளிர் நிலமேக‌! பாடுங்கள் தமிழாள் வாழ! நிலத்து நலமாக ! பருவங்கள் மாறும் தமிழகராதியில் பெண்ணின் வாழ்க

Read More

கண்ணன் வாழி!வாழி!

சத்தியமணி   குழலூதக் கலைகற்று கொடுப்பான் - கோதை குழலாடும் பின்னேகி ஊதிக் கெடுப்பான் பழகாத வித்தையோ காதல் - மாயன் அழகாக விளையாடி போதைக் க

Read More

காதலர் தினம்

  சத்தியமணி காத்திருந்து வந்ததிந்த காதலர் தினம் - தினம் காத்திருந்தும் வரவில்லை கண்ணனின் மனம் பூத்திருந்து புன்னகைத்த கோதையின் முகம் பொங

Read More