மக்களாட்சியின் மேன்மையை நிலைநிறுத்தும் புதிய தேர்தல் வழிமுறை

மக்களாட்சியின் மேன்மையை நிலைநிறுத்தும் புதிய தேர்தல் வழிமுறை:                                          மக்களாட்சியின் உச்சகட்ட கேலிக் கூத்தினை நம்

Read More

ஊடகங்களின் நாடகம்

உள்நோக்கம் கொண்டுசில ஊடகங்கள் செயலாற்றி, முள்நீக்கும் பணிமறந்து மூடருக்குத் துதிபாடி, பல்லாக்குத் தூக்குவதில் பரமசுகம் கண்டு, கள்ளாட்டம் ஆடுக

Read More

நெளிவு சுழிவு…..

சச்சிதானந்தம்   நெளிவு சுழிவு தெரிந்து கொண்டேன், வாழ்க்கையின் நெளிவு சுழிவு தெரிந்து கொண்டேன், தெளிவை மனதில் உணர்ந்து விட்டேன், புதுப

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-6

தண்டுவட மாகிநீ எனைநிற்க வைத்தாய், உண்டஉண வாகவே உதிரத்தில் சேர்ந்தாய், வண்டுதொட வாடிடும் அணிச்சத்தைப் போலவே, கண்டுமுனைக் காணாமல் நான்வாடி னேனே

Read More

அன்புள்ள (மணிமொழி) அம்மாவுக்கு!

அன்புள்ள அம்மாவிற்கு,        தங்கள் வயிற்றில் உதிக்கும் பெரும்பேறு பெற்ற அன்பு மகன் சண்முகம் எழுதும் கடிதம். இந்தக் கடிதத்தை நானோ இல்லை என்னுடன் பிறந

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-5

நெல்வி ளையும் தென்னாட்டில் பூத்தவனை, வில்வ இலை வடிநீரால் பூசித்து, செல்வ நிலை கல்விபுகழ் பெற்று, வல்ல மையும் நல்வாழ்வும் பெறுவோம்!           

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-4

வானமா மலையில் பூக்கும் சிறுவானி, தூயகா விரியில் இணையும் பூவானி, பாயுமாப் பொதிகைப் பொருநை தண்வானி, போலவே குளிரும் ஈசன் திருமேனி!              

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-3

இருளா சனமிட் டுயிரில் அமர்ந்த, பொருளா சையினைக் களையா தவரால், திருவா சகமா யுருவா னவனின், அருளா சியினைப் பெறுதல் அரிது!                        

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-2

  நுதற்கண் கொண்டவனே, நூதன மானவனே, புறக்கண் காட்சிகளில், பூரணமாய் நிறைந்தவனே, அகக்கண் கொண்டெந்தன் ஐம்புலனை அடக்கி, முதற்கண் அடிபணிந்து

Read More

பரம்பொருள் பாமாலை-1

  முன்னுரை : நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு வட்டத்தில் உள்ள வட்டூர் கிராம பஞ்சாயத்திற்கு உட்பட்ட மோர்ப்பாளையம் என்னும் சிற்றூரில் எழுந்தருளி இருக

Read More

குறவன் பாட்டு-27

குறத்தி நகர வாழ்வைக் கண்டு ஏங்கித் தனக்குள் பேசுதல் (சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி) நீராவிக் குளியல்கள் நடத்திடலாம், கொஞ்சம் சீராகக் கேசத்தை அமைத்திடலாம

Read More

குறவன் பாட்டு-26

குறத்தி நகர வாழ்வைக் கண்டு ஏங்கித் தனக்குள் பேசுதல்   மாட மாளிகை மயக்கும் கேளிக்கை, காடு கண்டதில்லை, குறவர் கொண்டதில்லை, நாடி ஒடுங்க

Read More

குறவன் பாட்டு-25

குறத்தி நகரப்பெண் உரையாடல் (சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி) குறத்தி: நெல்லிக் கனியை முழுதாய் நானும், அள்ளிக் கைகளில் அன்புடன் தருகிறேன்!   மா

Read More

குறவன் பாட்டு-24

குறத்தி நகரப்பெண் உரையாடல்   நகரப்பெண்: கோடைக்கு இதமாய்க் குளிரூட்டப்பட்டு, இஞ்சிச் சுவையேற்றப்பட்ட மோர்கொண்டு வரட்டுமா குறத்தி? கு

Read More