அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 14 (தலைவியின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து நிற

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 12

-மேகலா இராமமூர்த்தி தந்தைக்கு ஆற்றவேண்டிய நீர்க்கடன்களை ஆற்றிமுடித்த இராமன், பரதனின் மரவுரிக் கோலங்கண்டு மனம்பதைத்து, ”இவ் விரதக் கோலம் நீ புனைந்தத

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 13 (அகவன் மகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகஇலக்கியச் சிறுபாத்திரங்களின் அக

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 7

தி. இரா. மீனா                   அத்தியாயம் ஐந்து உலகமும், உலக அனுபவங்களும் கற்பனையென்று உணர்ந்து அனைத்திலும் சமத்துவமுற்று சொரூபத்தில் கரைந்து போ

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 11

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமன் காட்டுக்குச் செல்கையில் தங்கியிருந்த பொழிலிலேயே பரதனும் சத்ருக்கனனும் சேனையொடு தங்கினர். இராமன் நடந்ததே சென்றதறிந்து தேர

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 12 (சேரிமக்கள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து இடம

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 11 (குறமகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை குறமகள்  என்னும் பாத்திரம் தே

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 10

-மேகலா இராமமூர்த்தி தயரதன் இறந்தபின்னர் அவனுடலைத் தைலத்தில் இட்டுவைத்து, கேகய நாட்டிலிருந்த பரதனை அழைத்துவருவதற்குக் கோசலத்திலிருந்து தூதுவர்கள் செ

Read More

திருவள்ளுவர் யார்? – 3

புதுக்கோட்டை பத்மநாபன் திருவள்ளுவர் வர்ணாஶ்ரம தர்மங்களுக்கு எதிரானவர் என்றும் பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்களுக்குள் ஏற்றத்தாழ்வை அவர் அங்கீகரிக்கவில

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 4

தி. இரா. மீனா உலகாயதமும், ஆழமான ஆன்மீகச் சிந்தனைகளும் உடைய ஜனகர் ’மெய்மையின்’ இயல்பை அறியவிரும்புகிறார். ’மெய்மை என்றாலென்ன?’ என்று அஷ்டவக்கிரரிடம் க

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 9

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமனுக்குப் பட்டமில்லை என்று சொன்னவர்களின் கொட்டத்தை அடக்கி அண்ணனை அரசனாக்கியே தீருவேன் என்று சீற்றத்தோடு மொழிந்த இளவல் இலக்கு

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 10 (குறவன்)

ச.கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளிஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து இடம்ப

Read More

‘கூடு இலக்கியச் சந்திப்பு’ – நாமக்கலின் இலக்கிய அடையாளம்

முனைவர் ம. இராமச்சந்திரன் உதவிப் பேராசிரியர் ஸ்ரீவித்யா மந்திர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி) ஊத்தங்கரை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். ramach

Read More