இந்த வார வல்லமையாளர் (295) – குக்கூ குழந்தைகள் வெளி

உலகறியாத சிறுவர்க்குள் தான் உலகம் சுழல்கிறது! ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு ரகமாய் உயர்ந்து விரிகிறது! கலகம் அறியாப் பிள்ளை நெஞ்சுள் கடவுள் வாழ்கிறது!

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (294) – டாக்டர் சுதா சேஷய்யன்

தமிழில் ஆர்வம் கொண்டு செயல்பட்டு அதன் மேம்பாட்டிற்கும் தமிழ் மக்களின் நல்வாழ்விற்கும் உழைக்கும் அறிஞர்களும் சான்றோர்களும் அதிக பட்சம் பிற துறைகளிலும

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (293): சுகந்தி நாடார்

முத்தமிழ் என்றழைக்கப்பட்ட நம் தமிழ்மொழி இப்போது நாற்றமிழாக அதனுடன் “கணினித் தமிழை”யும் இணைத்துக் கொண்டுள்ளது. இணையம் ஒரு பக்கம் உயர்ந்து கொண்டே இருக

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (292)

  அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் நாட்டல் ஆலயம் பதினாயிரம் வைத்தல் இன்னருங்கனிச் சோலைகள் செய்தல் இனிய நீர்த்தண் சுனைகள் இயற்றல் பின்னருள்ள தருமங்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (291)

எந்தவொரு பெரும் முயற்சிக்கும் அதனைச் செயலாக்க இயன்ற தோள்கள் தேவை. தோள்கள் இல்லாமல் மூளை என்ன சிந்தித்தாலும் அது வெறும் கனவுகளாகவும் சிந்தனைகளாகவும்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (290)

-விவேக்பாரதி   வேறெந்த மொழிகளுக்கும் இல்லாத பல தனிச்சிறப்புகளை நம் தமிழ்மொழி தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதில் ஒன்று நமது யாப்பிலக்கண அமைப்பு. மக

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (289)

இந்த வார வல்லமையாளராக  தென்னிந்தியாவின் பல பழைய வரலாற்று இடங்கள், கோவில் கலைகள், கல்வெட்டுகள் பற்றி விரிவாக வலைச்சுவடி எழுதும்  ரா (ராமையா) முத்துசாமி

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (287)

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது! தெரிவு: முனைவர் நா. கணேசன்      இயல் விருது கனடா எம்பி இராதிகாவிடம் பெறுதல் இந்த வார வல்லமையாளரா

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (286)

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது! இந்த வார வல்லமையாளராக இன்றைய இந்தியாவின் சிற்பி, ‘இரும்பு மனிதர்’ சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேல் சிலையை உலகத்தரத்தில் வடித்த 

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (285)

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது! இந்த வார வல்லமையாளராக உலகின் மிக நீண்ட பாலத்தைக் கடலில் கட்டிய பொறியாளர் ’மெங் ஃபான்சாவ்’ (Meng Fanchao) என்னும் சீன சிவ

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (284)

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது! இந்த வார வல்லமையாளராக சமூகப் போராளி ‘தரனா பர்க்’ என்னும் அமெரிக்கப் பெண்மணியை அறிவிப்பதில் வல்லமை மகிழ்ச்சி அடைகிறது.

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (282)

இந்த வார வல்லமையாளராக ஆய்வறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவனை அறிவிப்பதில் வல்லமை மகிழ்ச்சி அடைகிறது. சங்க காலத்தில் பேச்சுமொழியில் இருந்து எழுத்து மொழியாக மாறுவதற

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (281)

இந்தவார வல்லமையாளர் விருது! இந்த வார வல்லமையாளராக சுனாமி விஞ்ஞானி குசலா ராஜேந்திரன் அவர்களை அறிவிப்பதில் வல்லமை மகிழ்வடைகிறது. நிலநடுக்கம், சுனாமி போ

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (280)

இந்த வார வல்லமையாளராக கரிசல் மண்ணின் புதல்வர் கி. ராஜநாராயணன் அவர்களை அறிவிப்பதில் வல்லமை மகிழ்ச்சி அடைகிறது. அரிய படைப்புகளைப் படைத்து இளைய தலைமு

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (279)

இந்த வார வல்லமையாளராக வானியல் விஞ்ஞானி ஜாசிலின் பர்னல் அவர்களை அறிவிப்பதில் வல்லமை மகிழ்ச்சி அடைகிறது. பல்ஸார் (Pulsar) என்னும் வேகமாகச் சுழல்கிற இற

Read More