தமிழரின் நாக்கு!

ஏறன் சிவா  மீன்புலிவில் வேந்தருடை மெய்யுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- அவர் வான்முட்டும் வரலாற்றை வகுத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- இங்கே காண்!தமிழ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(296)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(296) உற்றநோய் நோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை யற்றே தவத்திற் குரு. - திருக்குறள் - 261 (தவம்) புதுக் கவிதையி

Read More

உலகம் பெரிது

அண்ணாகண்ணன் இந்தப் பாடலை   ஆசிரியர் அண்ணாகண்ணன் குரலில் இங்கே கேட்கலாம்:   உலகம் பெரிது உலகம் பெரிது எதற்கும் அஞ்சாதே - நீ த

Read More

யாருடைய வரையறை?

சு. திரிவேணி, கோயம்புத்தூர் ஒரு மாதமாகக் களைகட்டிவிட்டது துறை. கல்லூரியின் வேலைநாள் முதல் விருந்தினர் வரை வேலைகள் வரையறுத்து வரம்புகள் தீர்ம

Read More

நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம் வாங்கி வந்தேன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா பெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம்வாங்கி வந்தேன் அதைக் கேட்டு வாங்கவில்லை இப்போ கிலிக்குள்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(295)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(295) மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.         - திருக்குறள் -278 (கூடாவொழுக்கம்) புத

Read More

ஆட்கொல்லி

சி. ஜெயபாரதன், கனடா ஆட்கொல்லி , ஆட்கொல்லி நச்சுக் கிருமி இது ! உடனே கொல்லாத நாட்கொல்லி  இது ! யுகப்போராய் ஞாலத்தில் தீப்போல் பற்றிவரும் காலக் க

Read More

அன்பின் உறவே

சக்தி சக்திதாசன் நான் இங்கிலாந்திலே நீயோ தாயகத்திலே வசதிகள் நிறைந்தது இதுவென்றும் வசதிகள் வளர்ந்திடும் நாடு அதுவென்றும் வாயோயாது உரைத்திடும் பல

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(294)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(294) தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.        - திருக்குறள் -305 (வெகுளாம

Read More

மூவர் வாழ்க!

ஏறன் சிவா  தன்நாட்டின் எல்லைக்குள் தொழில்கள் செய்யத் தரையிரங்கி வந்தவர்கள்; இங்கி ருக்கும் பொன்வளத்தைக் கண்டுமனப் பேரா சையால் போர்செய்து; தந

Read More

தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நிலைபெறுமா றெண்ணிநிற்க நீள்புவியில் விரும்பிடுவோம் அலைபாயும் மனமதனை அடக்குதற்குத் துணிந்திடுவோம

Read More

இசைக்கவி ரமணனின் கவிதை

இசைக்கவி ரமணன் இந்தக் கவிதையை இசைக்கவி ரமணனின் குரலில் இங்கே கேட்கலாம் தொங்கிச் சுழலும் உலகத்தைத் தொற்றிச் சுழற்றும் நோயொன்று பங்கம் செய்தது ந

Read More

கவிவருத்தம் தந்த கலிவிருத்தம்

கொடியேறி குடையாகி அடியேற்றி மகமாயி கொடிதான கொரானா மகிடனாய் வதமேவ படியேறி மருந்தாகி பரவாத படியாக குடியேறி வந்தாளே குவலயம் காக்கும்படி ஓங்கார ஒள

Read More

மழைகூட இவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கூறி நிற்கிறதே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வாழையிலை குடையாக வதனமெலாம் மலர்ச்சியுற விண்ணின்று பன்னீராய் மழைத்துளிகள் சிந்திடவே நாளைதனை நினையாம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(293)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(293) பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புத னூலோர் தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை.                               - திருக்குற

Read More