திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் 35

க. பாலசுப்பிரமணியன்  மனம் படுத்தும் பாடு இறைவனை நாடும் முயற்சியில் நாம் எவ்வளவுதான் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நமது மனம் அடிக்கடி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டி

Read More

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்-19

க. பாலசுப்பிரமணியன் குருவே சரணம் இறைவனின் திருவடிகளை  அடைவதற்கு  எத்தனையோ வழிகள் இருக்கிறன. இதுதான் சரி என்ற எந்த ஒரு வழியையும்  ஏற்கமுடியாது நி

Read More

மார்கழி மணாளன் -29

    திருவிடந்தை - அருள்மிகு நித்தியகல்யாணப் பெருமாள் திருக்கோயில் வாடிடும் மாந்தரின் வேதனை தீர்த்திட வேங்கடன் வருவான் வேண்டிய நே

Read More

மார்கழி மணாளன் 15

க. பாலசுப்பிரமணியன்     திருவான்புருஷோத்தமம்-  அருள்மிகு புருஷோத்தமப் பெருமாள் திருக்கோவில்   அசையும் காற்றும் அசையாப் பொருளும்

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் -58

க. பாலசுப்பிரமணியன் கற்றலும் வீட்டுச்சூழ்நிலைகளும் சில நாட்களுக்குமுன் இந்தி மொழியிலும் அதைச்சார்ந்து மற்ற மொழிகளிலும் உருவாக்கப்பட்ட "தங்கல் என்ற

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 53

க. பாலசுப்பிரமணியன் வீட்டுச் சூழ்நிலைகளும் கற்றலும் ஒரு மனிதனுடைய சூழ்நிலைகள் அவனுடைய கல்வியின் போக்கையும் திறனையும் தரத்தையும் நிர்ணயிக்கின்றன கல

Read More

ஆறுபடைவீடு (6) – திருத்தணிகை

க. பாலசுப்பிரமணியன் கந்தா கந்தாவெனக் கொஞ்சியே அழைத்திட இந்தோ இந்தோவென வந்திடும் மயிலே! குமரா குமராவெனக் கனிவுடன் கூப்பிட வந்தேன் வந்தே

Read More

நவராத்திரி நாயகியர் (2)

  மாங்காடு  ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் மங்காத  ஒளிப்பிழம்பே ! மாதவனின் உடன்பிறப்பே ! மலையரசன் குலவிளக்கே ! மாங்காட்டின் தவத்திருவே ! ம

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 45

க. பாலசுப்பிரமணியன் பார்வையும் பொருளும் கற்றலில் மூளை எப்படிப்பட்ட விந்தையான செயல்களை மிகவும் எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் ஓவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்- 31

க. பாலசுப்பிரமணியன் கற்றலுக்கான சூழ்நிலைகள் மூளையின் திறன்பட்ட வேலைக்கும் சிறப்புமிக்க கற்றலுக்கும் பலவிதமான தேவைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.. அவைகளில

Read More

கற்றல் -ஒரு ஆற்றல் (11)

 க. பாலசுப்பிரமணியன் தவழ்தல் - மூளையின் வளர்ச்சிக்கு முதல் படி வளரும் குழந்தைகளின்  மனத்தில் கற்றலின் வித்துகள் பதிந்து இருக்கின்றன. ஒரு பொருளைப்

Read More

மார்கழி மணாளன் 8 ஒப்பிலியப்பன் கோயில்( (திருநாகேச்வரம்) திரு விண்ணகரப்பன்  

க. பாலசுப்பிரமணியன் தரணியில் தன்னொப்பாரில்லா அப்பனே ! துளசியின் தவத்தால் வந்த திருவுள்ளமே திருவேங்கடத்தான் உருக்கொண்ட திருமாலே ! திருவ

Read More